בהמשך להחלטת ממשלה בנושא תקציב המדינה לשנת 2024, משרד האוצר ורשות המסים פרסמו היום (שישי) להערות הציבור תזכיר חוק מס נסועה שמטרתו הפחתת הגודש ועידוד השימוש בתחבורה ציבורית, שיקבע מיסוי בגין הנסועה השוטפת של רכבים חשמליים ופלאג-אין ורכבים שאינם מונעים על ידי בנזין וסולר, ברמה דומה למס הבלו שמוטל על בנזין וסולר ובהפחתת התועלות הסביבתיות של הרכבים החשמליים כמו הפחתת זיהום אוויר, פליטת גזי חממה ורעש.

על פי הצעת החוק, החל משנת 2026  יוטל מס של 15 שקלים לכל 100 ק"מ על רכבים אלה. חבות המס תיקבע בהתאם לבדיקה שתעשה במכון הרישוי בעת חידוש רישיון הרכב, גביית המס תתבצע על ידי רשות המסים. לצד מס הנסועה, רשות המסים ומשרד האוצר מקדמים מתווה מדורג לשיעורי מס קנייה מופחתים לרכבים חשמליים עבור השנים 2027-2025. מטרת המתווה היא לשמר את התמריץ שקיים היום לקניית רכבים חשמליים על פני רכבי בנזין מזהמים באמצעות מתן הטבה משמעותית במס קניה.

רכב חשמלי. בקרוב תשלמו הרבה יותר (צילום: אינג'אימג')
רכב חשמלי. בקרוב תשלמו הרבה יותר (צילום: אינג'אימג')

בתזכיר נכתב בנוסף, כי "גובה המס שנקבע מתחשב ביתרונות הסביבתיים של רכבים אלה, כמו הפחתת זיהום אוויר ופליטת גזי חממה, אך משקף גם את העלויות החיצוניות שמושתות על המשק בגין השימוש בהם, וזאת בשל תרומתם לתאונות דרכים, לגידול בגודש בכבישים, לצורך במקומות חניה ועוד". לטענת משרד האוצר ורשות המסים, מטרת המיסוי היא להפנים את העלויות החיצוניות הנגרמות לחברה בשימוש ברכב חשמלי, ובתוך כך לעודד את הפחתת השימוש ברכב הפרטי ולתרום להפחתת הגודש בכבישים מצד אחד, ומצד שני לשמר את הכנסות המדינה ממיסוי על שימוש ברכבים, על רקע המעבר לשימוש ברכבים שאינם מונעים על ידי בנזין או סולר החבים בבלו.