ירידה במספר המשרות הפנויות במשק בפברואר, לאחר העלייה שנרשמה בחודש הקודם – 120,464 לעומת 124,398 בינואר. כך מסרה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עוד עולה כי בענפי הבינוי, האירוח והאוכל חלה עלייה משמעותית במספר המשרות הפנויות בפברואר לעומת ספטמבר 2023. באותם חודשים חלה גם ירידה חדה במספר המועסקים בענפים אלו. בענפי התעשייה ובענפי המידע והתקשורת חלה עלייה מתונה במספר המשרות בהשוואה לאומדן לפני המלחמה.

לעומת זאת, בענף שירותי תחבורה והובלה חלה ירידה במספר המשרות הפנויות לעומת האומדן לפני המלחמה. מסיכום נתוני הלמ"ס לחודשים דצמבר 2023-פברואר 2024 עולה כי חל גידול של 16% במספר המשרות הפנויות לעובדי מכירות לעומת נובמבר 2023-ינואר 2024. במספר המשרות הפנויות למלצרים ומוזגים חלה עלייה חדה עוד יותר, 25%. לעומת זאת, לא חל שינוי במספר המשרות הפנויות למהנדסים (מהנדסי מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות).

במספר המשרות הפנויות למפתחי תוכנה ולעובדי מטבח וניקיון חל גידול מתון של 4% בכל ענף. במשרות פנויות לנציגי מכירות טלפוניים הייתה עלייה של 10%, במטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בית 9%, בבוני בתים, בנאים ומניחי בטון – 18%, בנהגי משאיות ואוטובוסים – 2% ובמאבטחים, הנדסאים וטכנאים וטכנאי רשת – 2% בכל ענף. עוד נרשם גידול במשרות הפנויות לטבחים – 7% ולפקידים – 12%.

לעומת זאת, נרשמה ירידה של 10% במשרות הפנויות לנציגי מכירות טלפוניים ומאבטחים וכן ירידה של 4% לרצפים, סתתים, טייחים, מסגרים ועובדי שלד בתחום הבנייה.