הכתבה נכתבה בשיתוף אלטשולר שחם

פתיחת קרן השתלמות: הצעד הראשון
 
עצמאים רבים כבר מבינים היום שקרן השתלמות במעמד עצמאי מהווה חלק מהחיסכון הפנסיוני ויכולה להוות סכום נוסף שיעמוד לרשותכם בגיל פרישה. כהגדרה - עוסק מורשה או פטור יכול לפתוח קרן השתלמות במעמד עצמאי, ובכך עשוי ליהנות ממספר הטבות מס ייחודיות – הן בהפקדה והן בשלב המשיכה של הכספים. 

אילו סוגי הטבות מס יש ומה ההבדל ביניהן?

  1. הטבת מס בעת ההפקדה - ההפקדה לקרן ההשתלמות מוכרת לצורכי מס – עד 4.5% מההכנסה השנתית החייבת (זוהי ההכנסה בניכוי הוצאות, החייבת בתשלום מס הכנסה) ועד תקרת הפקדה של 13,203 שקלים בשנה (נכון לשנת 2024). ההוצאה המוכרת מפחיתה את גובה המס לתשלום שיידרש העצמאי לשלם בסוף השנה. 
  2.  הטבת מס בעת משיכה של כספים - קרן השתלמות היא אפיק חיסכון שמיועד לטווח הבינוני - ארוך: לאחר 6 שנות חיסכון,1 ניתן למשוך את הכספים שנצברו בה לכל מטרה, מבלי לשלם מס על הרווחים בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. את הטבת המס הזו ניתן לנצל עד לתקרת הפקדה של 20,520 שקלים בשנת המס (נכון לשנת 2024). חשוב לדעת, שניתן להפקיד כספים מעבר לתקרה זו, אך בגין הכספים הנוספים לא תהיו זכאים לפטור ממס על הרווחים.  
  3.  דחיית מס - הטבה מסוג זה למעשה מאפשרת לדחות את תשלום המס על רווחים שנוצרים בקרן ההשתלמות למועד המשיכה. משיכה כעבור 6 שנים או עוד קודם לכן במקרים שבהם הוראות הדין מאפשרות זאת, תהיה פטורה ממס עבור רווחים שנצברו בגין כספים שהופקדו עד התקרה, כאשר  חישוב המס על רווחים בגין הפקדות מעל התקרה יידחה עד למועד המשיכה ולא יבוצע באופן תקופתי. בכך למעשה אפקט הריבית דריבית חל גם ביחס לרווחים שאינם פטורים ממס, מאחר והם ממשיכים להיות מושקעים, בעוד המס בגינם משולם רק במועד משיכה.

תכנון סוף שנה והפקדה בזמן
 
עצמאים רבים נוטים לעשות סדר בסיומה של שנה אזרחית, לסגור תקציבים, חשבוניות פתוחות וכדומה. בין שאר המשימות ולפני שהשנה נגמרת, מוצע לשקול להוסיף לרשימה בדיקה לעניין ניצול מלוא תקרת ההפקדות בגין אותה שנת מס. 

תשומת ליבכם, כי לאחר שהשנה הקלנדרית מגיעה לסיומה, לא ניתן להפקיד עוד תחת התקרה השנתית הקודמת, ולכן זו מסגרת הזמן העומדת לרשותכם לניצול מקסימלי של הטבות המס בגין אותה שנה. 

בחירת מסלול ההשקעה
 
החלטה נוספת שכדאי לתת עליה את הדעת בקרן ההשתלמות היא מהו מסלול ההשקעה המתאים לנו. כמו במכשירי השקעה אחרים, גם קרן ההשתלמות מציעה מסלולי השקעה מגוונים, ובכך מאפשרת לבחור את רמת הסיכון בהתאם למאפיינים האישיים שלנו ומטרות החיסכון. כך למשל, ניתן לבחור מסלול השקעה שמתמקד במניות ועשוי לגלם סיכון גבוה יותר, או כזה שמתמקד באג"ח ועשוי להיחשב לסולידי יותר, מסלול כללי אשר יכול ומשלב בין השניים, מסלול כספי (שקלי) ועוד.

כמו כן, בקרן ההשתלמות ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה בהתאם לשינוי בטווח החיסכון או בצרכים, כאשר המעבר מתבצע באופן חופשי ללא עלות ומבלי שהדבר ייחשב לאירוע מס. 

כדי להבין איזה מסלול השקעה הוא המתאים ביותר עבורכם, ניתן להיוועץ בבעל/ת רישיון פנסיוני. באופן כללי, במסגרת התאמת המסלול עשויים להישקל, בין היתר, תיאבון הסיכון של החוסכת או החוסך,  הצורך שלהם בכסף נזיל, טווח החיסכון, מצבם המשפחתי ומידת הסיבולת שלהם לתנודתיות בשוק ההון. 

קרן השתלמות לעצמאים = כלי פיננסי חכם
 
לעצמאים יש אחריות רבה לניהול כספם והחסכונות לעתיד. ייתכן ובמסגרת מערך השיקולים הפיננסיים של העסק המנוהל, נכון להשתמש בחיסכון לטווח בינוני-ארוך. קרן השתלמות היא אחד מהמכשירים הפיננסיים האיכותיים, האטרקטיביים וגם הזמינים ביותר - כל עצמאית ועצמאי יכולים לפתוח לעצמם קרן השתלמות בקלות, באמצעות תהליכי הצטרפות דיגיטליים, קצרים וידידותיים, ולהתחיל ליהנות מההטבות המס הייחודיות למוצר זה אשר עשוי להסתכם בלא מעט כסף. 

הערות משפטיות
המידע לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, מעודכן לשנת 2024 והוא מוגש כחומר מסייע ומידע כללי בלבד. המידע אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה ו/או חוות דעת, ואין בו כדי למצות ו/או להוות תחליף להוראות החוק ו/או תקנוני קרנות ההשתלמות ונהלי החברות המנהלות, כפי שיהיו ו/או יעודכנו מעת לעת, ו/או כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואות. השימוש במידע הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. ט.ל.ח

במקרים מסוימים שהוגדרו בהוראות הדין ניתן למשוך את הכספים לפני תום 6 שנים, למשל לאחר 3 שנים לצורך השתלמות או בהגיעו של החוסך לגיל פרישה.

הכתבה נכתבה בשיתוף אלטשולר שחם