פלטפורמת הפינטק רייזאפ, ערכה סקר מיוחד אשר בחן, על רקע יוקר המחייה והמלחמה המתמשכת, את תפיסות הישראלים כלפי מצבם הכלכלי והיחס שלהם לכסף, על מה הכי חשוב להם להוציא כסף והאם הם מרגישים שלמים עם ההחלטות הצרכניות שלהם. ומה נאמר - התוצאות מפתיעות.

לשאלה "כיצד היית מגדיר את מצבך הכלכלי היום לפני כחצי שנה" השיבו 57% מהנשאלים כי לא חל שינוי משמעותי במצבם. 20% העידו כי מצבם הכלכלי טוב יותר משהיה (3% "הרבה יותר טוב", 17% "יותר טוב") ואילו 23% מהישראלים דיווחו על הרעה (20% "פחות טוב" ו-3% "הרבה פחות טוב). 

כמו כן, לקוחות רייזאפ תופסים את המצב הכלכלי שלהם טוב יותר ביחס לציבור הרחב: 66% אחוז מתוך לקוחות רייזאפ העידו כי מצבם הכלכלי טוב יותר משהיה לפני כחצי שנה, לעומת 20% אחוז בלבד באוכלוסייה הכללית.

כשנשאלו "כמה פעמים דאגת בכלל כסף" העידו הישראלים כי 40% מהם דואגים לפחות פעם בשבוע: 17% דואגים על בסיס יומי ו-23% פעם בשבוע. 18% דואגים פעם בחודש ורק 10% השיבו כי לא דאגו כלל בחצי השנה האחרונה.

עוד עולה מהסקר כי הישראלים מרגישים אשמה בהוצאת כסף בתדירות גבוהה, אבל שמחה בתדירות גבוהה יותר. 20% מהישראלים דיווחו כי בשבוע האחרון חשו אשמה או חרטה לאחר שהוציאו כסף, אבל מנגד 25% מהישראלים הביעו שמחה או סיפוק לאחר הוצאת הכסף. 28% חשו אשמה בחודש האחרון ו-40% הביעו תחושת שמחה.

מבחן ההוצאה החד פעמית – לשאלה "מה תהיה הרגשתך במידה ויהיה לך צורך בהוצאה חד פעמית מיידית של 4,000 שקל", השיבו 11% מהנשאלים כי הם לא יודעים מהיכן ישיגו את הסכום הזה. 40% ציינו את התחושה: "מרגיז", כי היו רוצים להוציא את הכסף על משהו אחר ו-21% השיבו: "מעצבן", כי הם צריכים את הכסף למשהו אחר. מן הצד השני,  5% מהנשאלים היו אדישים נוכח ההוצאה הזו ו-23% השיבו "חבל לי, אבל לא ארגיש את זה מבחינה כלכלית".

לשאלה "באיזו מידה אתה מסכים עם ההיגד הבא – אני מרגיש אופטימי לגבי העתיד הכלכלי שלי" – 75% מהנשאלים השיבו כי הם "מסכימים מאד (15%)" או "די מסכימים (60%)". רק רבע מהאוכלוסייה חשים פחות אופטימיים. 

לקוחות רייזאפ גילו מידה גדולה יותר של אופטימיות לעומת שאר האוכלוסייה - כ-29% מהנשאלים, הסכימו מאוד עם האמירה שהם מרגישים אופטימיות לגבי העתיד הכלכלי שלהם, לעומת כ-15% בקרב כלל הנשאלים.

לשאלה "באיזו מידה אתה מסכים עם המשפט – אני מוציא כסף על דברים שחשובים לי בלי להרגיש אשמה", 73% מהנשאלים השיבו כי הם מסכימים (19% מסכימים מאד ו-54% די מסכימים). לקוחות רייזאפ הביעו שיעור גדול יותר של הסכמה עם האמירה (כ-31% מסכימים איתה מאד, לעומת 19% מהנשאלים בקרב כלל האוכלוסייה).

יובל סמט (צילום: עופר חג'ויב)
יובל סמט (צילום: עופר חג'ויב)

בלונדון הייאוש קצת פחות נוח

בימים אלה השיקה החברה את הפעילות שלה בבריטניה, כחלק מאסטרטגיית התרחבות לשווקים נוספים. במסגרת זו, ערכה החברה סקר דומה גם בקרב הציבור הבריטי (נשאלים עם אותם מאפיינים), וההשוואה בין שתי האוכלוסיות הניבה תובנות מעניינות. יש לזכור, כי בעוד שבישראל אנו מתמודדים עם השלכות הלחימה והמצב הפוליטי, הרי שלבריטניה אתגרים משלה, כדוגמת הברקזיט, האינפלציה הגואה, עתיד מערכת הבריאות והפערים החברתיים בממלכה.

כשזה מגיע לכסף, הבריטים דואגים יותר מהישראלים – כ-39% מהנשאלים בבריטניה העידו שהם דואגים בגלל כסף על בסיס יומי - יותר מפי 2 מהנשאלים הישראלים שהשיבו בצורה דומה (17%).  31% מהבריטים דואגים פעם בחודש, לעומת 23% מהישראלים.

הישראלים קצת יותר אופטימיים. על השאלה "באיזו מידה אתה מסכים עם ההיגד – אני מרגיש אופטימי לגבי עתידי הכלכלי?" השיבו 66% מהבריטים כי הם מסכימים עם האמירה, לעומת 75% מהישראלים. 11% מהבריטים "כלל לא מסכימים" עם האמירה, לעומת 4% בלבד מהישראלים.  

הישראלים פחות מרגישים אשמה, הבריטים מרגישים אשמים הרבה יותר כשהם מוציאים על דברים שחשובים להם. על השאלה "באיזו מידה אתה מסכים עם ההיגד – אני מוציא כסף על דברים שחשובים לי בלי להרגיש אשם?" השיבו 56% מהבריטים כי הם מסכימים עם האמירה במידה זו או אחרת, לעומת 73% מהישראלים. 20% מהבריטים כלל לא מסכימים עם האמירה – כלומר הם כן מרגישים אשמה – לעומת 3% בלבד מהישראלים.

עדות נוספת לכך שהבריטים מרגישים יותר אשמים עולה מהשאלה "עד כמה הוצאה על אוכל ממסעדה מובילה לתחושת אשמה" עליה השיבו 46% מהבריטים כי הם מרגישים אשמה, לעומת 19% בלבד מהישראלים.

ממצאי הסקר מראים שבדומה למדדים עולמיים, כמו מדד האושר העולמי של האו"ם וסקר קרן המטבע, ישראל ממשיכה לבלוט כבעלת רמות אופטימיות גבוהות יחסית לשאר המדינות המפותחות. כפי שמשתקף ממדד האושר העולמי של האו"ם לשנת 2022, בריטניה דורגה במקום ה-19 לעומת ישראל שדורגה במקום התשיעי. גם במבט לעתיד, בסקר של קרן המטבע העולמית שפורסם בשנת 2022, רק 23% האמינו שילדיהם יחיו טוב יותר מהם, לעומת שיעור של כ-69% בישראל. תוצאות דומות ניתן לראות גם בסקר של רייזאפ, ממנו עולה כי הנשאלים הבריטים הביעו פחות אופטימיות ויותר אשמה בכל הנוגע לכסף שלהם, בהשוואה לישראלים.

יובל סמט, מנכ"ל וממייסדי רייזאפ: "על אף שאנו נמצאים בעיצומה של אחת התקופות הקשות בתולדות המדינה, כשברקע מלחמה מתמשכת, יוקר מחיה ואווירה של חוסר וודאות כללית, נראה שדווקא ביחס לכסף - תחושת הביטחון של הישראלים נותרה גבוהה. ממצאי הסקר מעידים על החוסן של הציבור הישראלי, אשר מגלה אופטימיות, גם אם זהירה, גם בתקופה זו. עוד ניתן ללמוד מהסקר, כי אלה שמנהלים את כספם באמצעות מעקב אחראי ושיטתי ביטאו תחושת ביטחון גבוהה יותר ומידה רבה יותר של אופטימיות בכל הקשור למצבם הכלכלי, ביחס לכלל האוכלוסייה. ממצאים אלה תואמים גם את התובנות והנתונים שלנו לגבי לקוחות רייזאפ, כפי שעולים מסקרים פנימיים שאנו עורכים לאורך השנים. זוהי עדות מוחשית לחשיבות הרבה שיש לכלי-ניהול תקציב, והתרומה שלהם למשקי הבית להגברת וודאות, בפרט בתקופות מאתגרות, ולהגדלת הסיכויים להתמודד בהצלחה עם היום שאחרי". 

את הסקר יזמה החברה בשיתוף Socail Finance Israel . הסקר נערך באמצעות iPanel, בקרב מדגם מייצג של שכירים, בני 25-40.