מצבה העגום של הרפואה הציבורית מתבטא בנתוני ביטוחי הבריאות הפרטיים, כך טוען מבקר המדינה בדוח שפורסם היום (שני). 53.4% מבעלי הכנסה לנפש של 4,001 שקל ומעלה מחזיקים בביטוח בריאות מסחרי, לעומת 11.5% בלבד מבעלי הכנסה לנפש של פחות מ-2,000 שקל.

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן מציין עוד בדוח, כי למעלה מ-90% מהמבוטחים בביטוחי בריאות מסחריים חברים גם בתוכניות ביטוחי קופות החולים. הוא מתריע, כי בשנת 2018 חל זינוק של 82% במספר התלונות בנושא ביטוחי בריאות, שטיפלה בהן רשות שוק ההון לעומת 2017.

עוד עולה מהדוח, כי 63.7% מסוכנויות הביטוח המשווקות ביטוחי בריאות לציבור קיבלו ב-2018 למעלה מ-90% מהעמלות בגין מכירת ביטוחי הבריאות משתי חברות ביטוח לכל היותר.

בדוח הביקורת נטען, כי ריבוי המידע, השוני במרכיבי הפוליסות של חברות הביטוח והיעדר האחידות בפוליסות מקשים על בחינת הציבור לבחון את מידת החפיפה בין הביטוחים השונים. מבקר המדינה גם מותח ביקורת על התמשכות הטיפול ברשות שוק ההון בתלונות הציבור אודות ביטוחי בריאות מסחריים שהם רכשו. ב-2018 נמשך הטיפול הממוצע בתלונה שנמצאה מוצדקת כ-290 ימים. 

בנוסף, מאחר שמרבית התלונות מטופלות על ידי הצוות המינהלי ברשות, רק מיעוטן (כ-8.7%) נקבעו כמוצדקות או בלתי מוצדקות על ידי הגורמים המקצועיים ברשות. מבקר המדינה קובע שעל רשות ההון להגביר את הבדיקות והבקרה בתחום ביטוחי הבריאות.