בסוף 2019 היו בכבישי ישראל כ-3.65 מיליון כלי רכב ו-1,209 תחנות תדלוק ציבוריות המספקות דלקים ושירותים נלווים, כך עולה מדוח הביקורת אודות הפיקוח על תחנות תדלוק, שפורסם היום (שני). 927 מהתחנות (כ-77%) הן בבעלות ארבע חברות הדלק הגדולות. 

מבקר המדינה מציין, כי בחינה שערכה רשות התחרות בשנת 2015 העלתה, כי מתוך 715 תחנות תדלוק עירוניות היו 360 תחנות שמשווקות בנזין אשר אזור התחרות שלהן נמצא כריכוזי, באזור התחרות של 309 מהן לא נמצא מתחרה קטן ובאזור התחרות של 297 מהן מוחזקת רק תחנת תדלוק אחת על ידי אחת מחברות הדלק. 

בביקורת נמצאו הבדלים בהנחות על מחיר הבנזין בין חברות דלק: על פי נתוני משרד האנרגיה לשנת 2016, כ-70% מתחנות התדלוק מכרו בנזין 95 ללא הנחה. בין החברות הגדולות שיעור התחנות שנתנו הנחה היה בין 8% ל-34% והיקף ההנחה היה בין 1 ל-5 אגורות לליטר. 
לעומת זאת, כמעט כל החברות הקטנות (המפעילות 55-9 תחנות תדלוק) נתנו הנחה, שגודלה היה בין 14 ל-25 אגורות לליטר.

עוד עולה מהדוח, כי בשנים 2011 עד 2019 נוספו 120 תחנות תדלוק שמופעלות על ידי חברות קטנות, לעומת הוספה של תשע תחנות תדלוק של החברות הגדולות. מבקר המדינה מציין בין היתר בהמלצותיו כי על הגופים המאסדרים להיערך לאסדרת פעילותן של תחנות התדלוק והשירותים שהן אמורות לספק. בנוסף נכתב כי בשנים 2019-2017 בוצעו 2,764 בדיקות אקראיות של סולר ובנזין בתחנות התדלוק, ונמצאו 64 סטיות מתקני הדלק. בדוח הקודם ציין משרד מבקר המדינה כי על משרד האנרגיה לבדוק את איכות הדלק בתחנות דלק פנימיות, אבל הליקוי עדיין לא תוקן. 

תחנות דלק פירטיות - הליקויים לא תוקנו

בדוח מעקב על הטיפול בתחנות דלק פיראטיות, נטען כי למרות הליקויים שנחשפו כבר לפני כשבע שנים, עדיין לא מתבצע מהלך יזום וסדור להובלת המאבק נגד תחנות התדלוק הפיראטיות והטיפול נעשה על ידי כמה גופי פיקוח ואכיפה (משרדי האנרגיה, הגנת הסביבה, הפנים, הכלכלה, ביטחון הפנים, המשטרה, רשות מקרקעי ישראל, הרשויות המקומיות והוועדות המקומיות לתכנון ובנייה).

נהלים - בדוח הקודם צוין כי משרד האנרגיה לא קבע נוהל עבודה לאכיפת חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות) ולא נקבעו פעולות שעל פקחי המשרד לבצע למניעת אספקת דלק לתחנת תדלוק פירטית כשמגלים תחנה כזו. ליקוי זה לא תוקן. ממצאי ביקורת המעקב מעלים שמשרד האנרגיה טרם קבע נהלים לפעולות אכיפה לפי חוק זה. 

מחברי הדוח הקודם התריעו, כי לגופי הפיקוח אין מסד נתונים על תחנות תדלוק פירטיות ותחנות תדלוק פנימיות המוכרות דלק לציבור, והעברת המידע על תחנות אלו מיחידות השדה למַטֶה לוקה בחסר. מבקר המדינה קובע, כי הליקוי עדיין לא תוקן ולא הוקם מאגר נתונים שנחוץ להצגת תמונת מצב מעודכנת ואחודה, אשר יסייע לגופי הפיקוח ומקבלי ההחלטות האחרים לגבש תכניות פעולה לשם המאבק נגד תחנות תדלוק פירטיות.  עם זאת, מספר הפקחים באגף האכיפה של משרד האנרגיה גדל מ-15 פקחים בשנת 2013 ל-26 פקחים בשנת 2020.

מבקר המדינה מתריע, כי תחנות תדלוק פירטיות המצויות באזורים מאוכלסים הן סכנת בטיחות שעלולה להביא לידי אובדן חיי אדם, ולכן גופי הפיקוח נדרשים למצות עד תום את פעולות המניעה והאכיפה נגד התופעה.