תוכנית עסקית מה זה אומר
העובדה שהשאלה בכותרת בכלל מוצגת היא סממן לבעיה שגורה של עסקים בישראל, הנוטים להתנהל ללא אסטרטגיה ברורה שממנה נובעים צעדים עקביים לאורך זמן. בקצרה, התוכנית העסקית מספקת תחזית מפורטת של ההכנסות וההוצאות בעסק בכל חודש למשך השנה – שנתיים הבאות.

היא מתייחסת למעשה לכלל ההיבטים של הפעילות העסקית כגון הוצאות הפיתוח והייצור של מוצרים למרכיביהן השונים (כוח אדם לייצור, הובלה, הפצה ואחסון, עובדים חיצוניים ופנימיים, הוצאות אספקה, ייבוא חלקים וכדומה), וכן במרכיבי התקורות כמו עובדים שלא עוסקים במישרין בייצור, הוצאות משרדיות, חשמל, ארנונה, שכירות, תשלומי לרואה החשבון וכן הלאה.

בנוסף, התוכנית העסקית מתייחסת אל מבנה ההנהלה והעסק, העץ הארגוני, סניפים וחנויות קיימים ושעתידים להיפתח, אל סימני מסחר ופטנטים במידה וישנם, המצב בענף ומה שעושים המתחרים, אל תמחור המוצרים והשירותים בעסק, אל הלוואות ומקורות מימון נוספים, אל תחום השיווק והמכירות וכיוצא בזאת.
 
בתוך כך, התוכנית מגדירה באופן ברור יעדים ומטרות, צעדים ישימים וריאליים המטפלים בבעיות בעסק ומנצלים את נקודות הכוח שלו, ולמעשה סוללת דרך עקבית ויציבה המובילה באופן בטוח והדרגתי לשיפור הרווחיות ולהצלחה.

אבל למה דווקא תוכנית עסקית
כאמור, ישנם צעדים רבים שניתן לבצע על מנת להביא עסק לרמה גבוהה יותר של הצלחה, אך המציאות מוכיחה שאין זה מספיק לנקוט בפעולות "מהבטן" ולכבות שריפות. למרבה הצער, זה בדיוק מה שאנו רואים במשק הישראלי, בו עסקים רבים אינם מתנהלים לפי אסטרטגיה גבוהה ויותר נגררים ומגיבים לאתגרים ושינויים בתחום הפעילות.

דווקא התנהלות כזאת של כיבוי שריפות אינה מאפשרת להרים את הראש, לעצור ולבחון את העסק ולקבל פרספקטיבה רחבה וחדשה, אותה מספקת התוכנית העסקית. מכאן קצרה הדרך לחזרה "נצחית" על אותן טעויות, עם אותו הטייס האוטומטי ואותם הלחצים והבעיות, עד שנראה כי המצב בלתי פתיר.

לעומת זאת, התוכנית העסקית יורדת אל פרטי הפרטים, אל הקרביים של עסק, ומאידך מספקת תמונת מצב רחבה ומקיפה. היא מהווה תוכנית עבודה בסיסית שבעזרתה בעל העסק יודע בכל חודש מהם יעדי המכירה ומהו תקציב ההוצאות בכל סעיף וסעיף. זהו בסיס חיוני להתנהלות פיננסית-עסקית נכונה, שכן בעל העסק יודע היטב היכן הוא נמצא בכל עת, להיכן הוא מכוון ומה הצעדים שיביאו אותו אל המטרה. זאת לאורך תקופה ממושכת על השינויים והתמורות בה, תוך שמירה על קו עקבי ומותאם לנתונים מדויקים של העסק והענף.

אין זה משנה אם מדובר בעסק צעיר או בשלבי הקמה, בעסק וותיק העובר תקופה של דשדוש והאטה, עסק המעוניין להתרחב ולצמוח, או בכל מצב אחר. תוכנית עסקית היא כלי בסיסי ונחוץ להתנהלות נכונה לאורך זמן ולהצלחה.

כיצד תוכנית עסקית יכולה לתרום להצלחה
ישנם למעשה סוגים שונים של תוכניות עסקיות, או ליתר דיוק תוכניות עסקיות שבהן קיימים דגשים שונים לפי המטרה. למשל, התוכנית העסקית עשויה להיכתב על מנת לשכנע בנק או קרן לאשר הלוואות בתנאים נוחים, לגייס שותף או משקיע, לתכנן התרחבות לאפיקים חדשים, ועוד. על מנת להדגים את הדרכים שבהן התוכנית העסקית תורמת להצלחה, ניתן להסתכל למשל על תוכניות עסקיות לעסקים חדשים וקיימים המעוניינים לבסס פעילות מוצלחת.

תוכניות עסקיות לעסקים חדשים
צריך הרבה מוטיבציה ונכונות על מנת לקפוץ אל המים הסוערים של המשק הישראלי, אבל לא די בכך. למעשה, מי שנכנס למים ללא תוכנית עסקית דמה לסירה בלב ים השואפת להגיע לחוף מבטחים ללא מצפן. בנייתה של תוכנית עסקית לעסק חדש מתחילה בבדיקת כדאיות כלכלית המראה אם ניתן להגיע לפעילות רווחית ובאילו תנאים. בין היתר התוכנית העסקית מתייחסת אל הקונספט של העסק, קהלי היעד, דרכי המכירה, תמחור המוצרים, הוצאות צפויות בעת ההקמה וההרצה, מקורות מימון ומשאבים של היזם, ועוד.

בעסקים חדשים התוכנית העסקית מתייחסת לתקופת ההקמה ועד כמחצית השנה של ההרצה, והיא מאופיינת בגישה זהירה ולעיתים אף מעט פסימית. זוהי תוכנית ריאלית, ישימה ועקבית שאותה ניתן להפוך לתוכנית עבודה ולנקוט את הצעדים המתבקשים במישור התפעולי, הפיננסי והשיווקי, תוך ששומרים על אסטרטגיה אחידה ויעדים ברורים. רק כך ניתן לבסס עסק יציב המתנהל לפי שיטות עבודה יעילות ונכונות, שמתקדם באופן הדרגתי ובטוח לעבר נקודת האיזון וממנה ממשיך לעבר רווחיות הולכת וגדלה.

ירון לוי. ייעוץ כלכלי ועסקי (צילום: מיכל רותם)
ירון לוי. ייעוץ כלכלי ועסקי (צילום: מיכל רותם)

תוכניות עסקיות לעסקים קיימים
נחיצותן של תכניות עסקיות כמפה ומצפן לעסקים קיימים כבר הוסברה לעיל, אך כיצד התוכנית מקדמת הצלחה הלכה למעשה? הנה מספר צעדים שעשויים להופיע בתוכניות עסקיות, המובילים לשיפור בהתנהלות, להתייעלות ולהגדלה של הרווחיות:

  • תמחור מקצועי – ברבים מהעסקים תמחור המוצרים והשירותים נמוך מדי ומתבטא ברווחיות נמוכה ואף בהפסדים. במקרים כאלו תכנית עסקית תנחה לביצוע תמחור מחודש, מקצועי ונכון המתייחס למכלול ההיבטים: מכלול ההוצאות בעסק, מה שמבדיל ומייחד את העסק ומוצריו, שאיפות הרווח של בעל העסק, שולי הרווח המקובלים בענף, וכדומה.
  • שיווק ומכירות – במידת הצורך התוכנית העסקית תייצר מנגנון שיווק ומכירות המביא להגדלה מתמדת של העסק, תוך שימוש מושכל בכלים אפקטיביים כמו מוקדי מכירות טלפוניים, שיתופי פעולה עסקיים והמדיה הדיגיטלית לגווניה. התוכנית תתייחס אל העלויות הכרוכות בצעדים אלו ותבנה צעדים מושכלים בהתחשב בתקציב השיווק ובהערכת יעדי מכירות.
  • שיפור הניהול – חוסר יעילות בהתנהלות השוטפת הינו גורם שכיח הפוגם בהצלחה וניכר בין היתר בבזבוז מיותר, בשירות ירוד ללקוח, בפריון נמוך ובמורל נמוך של העובדים. לכן, תוכנית עסקית עשויה להביא הגדרות יותר ברורות של תפקידי הבעלים והעובדים העיקריים בעסק, ולהצביע על פעולות שמקדמות את המוטיבציה, התפוקה, שביעות הרצון ושיתוף הפעולה של העובדים.
  • צעדים להתייעלות – עסק מצליח חייב לשמר רמת רווחיות גבוהה, המגיעה הן מהצד של המכירות וההכנסות והן מהצד של ההוצאות. לפיכך, התוכנית העסקית תבסס צעדים המובילים לשיפור הרווחיות באמצעות הקטנת הוצאות ובעיות פיננסיות. למשל, במידה ויימצא כי יש לעסק הלוואות בתנאים לא אידיאליים, או שאינן באמת נחוצות, התוכנית העסקית עשויה להנחות לסגירתן או למחזור שלהן – למשל על ידי פניה אל הבנק, ניצול התחרות בין הבנקים, פנייה אל הקרן להלוואות בערבות מדינה.
     
    כמו כן התוכנית העסקית עשויה להנחות לצמצום משרות בעסק שכבר אינן מצדיקות את עצמן מבחינת שעות ומשכורות, ו/או העברה של חלק מהשירותים למיקור חוץ. בנוסף, במידת הצורך בתוכנית העסקית תנחה להפחתת עלויות ייצור ואספקה על ידי מו"מ מחודש מול ספקים קיימים ו/או פנייה אל ספקים אחרים המציעים מחירים יותר נוחים.  

התוכנית העסקית עשויה להתוות עוד שורה ארוכה של פעולות חיוניות להצלחת העסק, החל בבניית מנגנון גבייה אפקטיבי ומדויק, ועד לשיפור תהליכי המכירה וביצועי אנשי המכירות. כל זאת בהנחייתו של יועץ עסקי מיומן ומנוסה ממאגר המומחים של חברת "לוי ייעוץ כלכלי ועסקי" שכבר בנה מאות תוכניות עסקיות לעסקים בשלבים שונים של חייהם, לרבות בתחום הפעילות הרלוונטי עבורכם.