על רקע המתיחות מול איראן והאינפלציה הגבוהה בארה"ב: הדולר מתחזק כעת ל-3.76 שקלים. זאת לעומת שער יציג של 3.714 שקלים. היורו נסחר ביציבות על 4.03 שקלים, בדומה ליציג.

מדד המחירים לצרכן בארה"ב, שפורסם אתמול, עלה בחודש מרץ ב-3.5% (שנתי), מול תחזיות לעלייה של 3.4%, ובהמשך לעלייה של 3.2% בפברואר. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.4%, בדומה לפברואר, לעומת תחזיות לעלייה של 0.3%.