הדולר מתחזק ב-0.325 ל-3.833 בהשפעת דוח התעסוקה של חודש יולי עם הפרסום של תוספת של 255 אלף משרות חדשות בחודש יולי. במחלקת המחקר של FXCM ישראל מציינים הבוקר (שני): "לאחר שכבר בחן בשבוע שעבר את הרף הקריטי של 3.80, הדולר-שקל ממשיך להתאושש מעלה ונסחר סביב רמת 3.84, וזאת על רקע נתוני התעסוקה הטובים מהמצופה שפורסמו ביום שישי בארצות הברית"."דוח התעסוקה הצביע על תוספת של כ-255 אלף משרות חדשות ביולי, וגם הנתון של יוני תוקן כלפי מעלה ל-292 אלף. שיעור האבטלה ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז המשבר ב-2008, ולא פחות חשוב – גם רמת ההכנסה השעתית עלתה בשיעור גבוה מהמצופה, מה שמגביר את ציפיות האינפלציה"."לאור זאת, ראינו גם זינוק בציפיות הריבית כפי שמשתקפות בשוק החוזים העתידיים, כאשר בעקבות הדוח החיובי שוק החוזים העתידיים תמחר 47% להעלאת ריבית בדצמבר, וזאת לעומת 32% לפני הדוח. המשך הנתונים החיוביים בארצות הברית יחזקו ביתר שאת את ציפיות הריבית על הדולר וייתנו רוח גבית לשטר הירוק למול המטבעות בעולם, וגם למול השקל, ובשבוע הקרוב יעקבו בשווקים אחרי היומן הכלכלי בארצות הברית וההתבטאויות הפומביות של בכירי הפד. המפנה של הדולר-שקל לאחר שמצא תמיכה ב-3.80 משמרת למעשה את מבנה הטווח שבו נסחר הצמד מאז אמצע מאי, בין 3.80 ל-3.90. עלייה של הדולר-שקל מעל 3.84 עשויה להקנות לצמד מומנטום נוסף כלפי מעלה".