דו"ח מצב הנפט השבועי של ה-EIA בארה"ב הראה כי מלאי הנפט הגולמי המסחרי עלה בשבוע שהסתיים ב-17 בפברואר ב-7.6 מיליון חביות והגיע לכ-479 מיליון חביות, הגידול במלאי התרחש על רקע עליית תפוקת הנפט של ארה"ב לצד ירידה נוספת של שיעור הניצולת של בתי הזיקוק בארה"ב ל-85.9%, ירידה אשר תמכה בהפחתת הביקושים המקומיים.

מלאי הדלק לכלי רכב (בנזין) בארה"ב ירד על רקע ירידת שיעור הניצולת של בתי הזיקוק. המלאי ירד בכ-1.9 מיליון חביות. מנגד, מלאי התזקיקים האחרים גדל בכ-2.7 מיליון חביות, והפער בין הרמה הממוצעת בתקופה זו בחמש השנים האחרונות לרמת המלאי במאגרים התכווץ באופן ניכר מכ-29% לכ-12%.

תפוקת הנפט של ארה"ב עלתה בחודש פברואר ל-12.3 מיליון חביות ביום. להערכת ה-EIA, תפוקת הנפט של ארה"ב צפויה להמשיך לעלות, כך שייצור הנפט היומי בארה"ב יגיע בשנת 2023 לכ-12.49 מיליון חביות בממוצע ביום.

בשנת 2024 צפויה עלייה נוספת, אך מתונה יותר, ותפוקת הנפט צפויה להיות כ-12.65 מיליון חביות ביום. עליית ייצוא הנפט של ארה"ב נתמכת על ידי ירידה במכירות של הנפט הרוסי למדינות המפותחות אשר משתפות פעולה עם אכיפת הסנקציות על סקטור האנרגיה הרוסי. נראה שלמרות הידוק הסנקציות על רוסיה, ואיסור על ייבוא תזקיקי נפט לאיחוד האירופאי, ההשפעה על הפעילות של סקטור האנרגיה ושיעור הפעילות של בתי הזיקוק ברוסיה אינה ניכרת, והפעילות אף עלתה במעט מראשית חודש פברואר. עם זאת, פעילות הזיקוק צפויה להתמתן החל מהרביע השני של 2023, ובמהלך המחצית השנייה של השנה. זאת, בשל הצפי שהכללת הסנקציות של האיחוד האירופאי על תזקיקי נפט, בדגש על דלק ודיזל, תשפיע בהמשך על סקטור האנרגיה הרוסי.

הביקוש לדלק בארה"ב המשיך ועלה באופן ניכר בשבוע שהסתיים ב-17 בפברואר, והוא הגיע לכ-8.9 מיליון חביות ביום. רמה זו קרובה לטווח העליון בו הביקושים היו במהלך שנת 2022 והיא מצביעה על התאוששות ניכרת של הביקושים המקומיים. אנו מעריכים כי הביקושים יישארו בתקופה הקרובה בטווח של שמונה עד תשעה מיליון חביות ביום, והם אף צפויים להתמתן מעט בשבועות הקרובים. אולם, במידה והביקושים יישארו סביב הרמה הנוכחית, מחירי הדלק עשויים לעלות. בניגוד להתחזקות הביקושים לדלק, הביקושים לדלק מטוסים ירדו לאחרונה והם מצויים סביב הטווח הנמוך של הביקושים שהיו בשנת 2022, אך אנו מעריכים כי הם יחזרו לעלות עם הגידול בביקושים לטיסות.

הביקושים המקומיים של הודו לתזקיקי נפט עלו לאחרונה ושיעור הניצולת של בתי הזיקוק במדינה הגיעו לרמה הגבוהה ביותר בחמש השנים האחרונות. להערכתנו, המשך התאוששות הפעילות הכלכלית צפוי לתמוך בגידול נוסף בביקושים. הביקושים של סין לנפט מתאוששים גם כן, וסין מגדילה את מקורות האנרגיה שלה וצפויה להגדיל את רכישות הנפט מאמריקה הלטינית, לצד הגידול שהחל בייבוא נפט רוסי, על רקע הציפיות לעלייה משמעותית בביקושים בשל ההתאוששות הצפויה בפעילות הכלכלית.

משק הגז הטבעי:

מחיר הגז הטבעי בארה"ב המשיך לרדת בשבוע האחרון לכ-2.31 דולרים ל-MMBTU. זאת, על רקע גידול נוסף בפער בין רמת המלאי הנוכחית לרמה הממוצעת בתקופה זו של השנה בחמש השנים האחרונות אשר עלה מכ-8.8% לכ-15.2%. מנגד, מחיר הגז טבעי האירופאי (TTF) עלה בשבוע החולף לכ-53 אירו ל-MWh, לאחר שהוא ירד בשבוע הקודם והגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז חודש נובמבר 2022. להערכתנו, מחיר הגז הטבעי האירופאי צפוי להישאר בזמן הקרוב סביב הטווח הנוכחי, כל עוד החורף באירופה נותר מתון. תתכן ירידה נוספת במחירו לאחר שימצא פתרון יציב וקבוע למשבר האנרגיה בשוק האירופאי אשר יכלול גם שימוש בגז טבעי נוזלי.

אנו מעריכים כי שינויי האקלים צפויים להמשיך להיות גורם בעל השפעה מהותית על הביקושים לגז טבעי בשוק האירופאי והאמריקאי, ותנודות מזג האוויר עלולות להביא לעלייה מחודשת במחיר הגז טבעי האירופאי (TTF) כביטוי לתוספת של פרמיית סיכון אקלימי. הסיכון מפני מחסור במקרה של חזרה של חורף קשה מהצפוי עדיין קיים בשוק, וכתוצאה מכך מחיר הגז הטבעי האירופי צפוי להישאר תנודתי מאוד, אם כי השמירה על רמה גבוהה של מלאי במאגרים, ובספינות ה-LNG המצויות סביב אירופה בשפע, עשויה להמשיך להיות גורם ממתן ומייצב.

הצפי לטווח הבינוני:

היצע הנפט הגלובלי צפוי להצטמצם במחצית הראשונה של 2023, בעקבות הירידה הצפויה בתפוקת הנפט של OPEC+, על רקע הירידה הצפויה בתפוקת הנפט של רוסיה, וזאת על אף הצפי לגידול מסוים בתפוקת הנפט של ארה"ב ובאספקת הנפט מהמלאי האסטרטגי של ארה"ב. כתוצאה מכך, צפויה הקלה בעודף הביקושים בטווח הזמן הקרוב. עם זאת, ההתאוששות בפעילות הכלכלית הגלובלית, ובפרט בסין, הצפויה להיות במחצית השנייה של 2023, תתמוך בביקושים לנפט, מה שעלול להחריף את עודפי הביקושים בהמשך השנה. במבט כולל, המחיר לחבית מסוג ברנט צפוי להיות במהלך 2023, סביב רמה של סביב כ-85-90 דולר לחבית, גבוה מאשר הרמה הנוכחית.