הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) את מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל. לפי דוח מדד המחירים, נרשמה עלייה של 0.8%, כאשר בשנים עשר החודשים האחרונים (אפריל 2023 לעומת אפריל 2022) עלה המדד ב-5.0%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הירקות והפירות הטריים, שעלו ב-4.0%, התחבורה, שעלתה ב-2.5%, הלבשה והנעלה, שעלו ב-1.9%, תרבות ובידור, שרשמו עלייה של 1.8%, הדיור עלה ב-0.5% והמזון, שעלה ב-0.4%. 

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תחזוקת הדירה, שירד ב-0.5%, וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.2%.

שכר דירה

סעיף שכר הדירה ללא שכירות ציבורית עלה ב-0.3%. בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של כ-3.6% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של כ-9.0%.

ברבעון הראשון של שנת 2023, שכר דירה חופשי, ממוצע כלל ארצי, עמד על 4,368.3 שקלים, עליה של 1.4% בהשוואה לשכר דירה חופשי ממוצע, ברבעון הקודם (4,306.6 שקלים). 

מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים

מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים עלה ב-0.3% בחודש אפריל 2023. ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2023 לעומת אפריל 2022) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-3.0%, זאת בעיקר בשל העליה במחירי חומרים ומוצרים ב-5.4% ובמחירי שכר העבודה ב-1.5%.

מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי מוצרים אחרים מבטון (ב-3.8%), מעליות (ב-3.4%), ברזל לבנייה (ב-2.3%), מוצרי מתכת אחרים (ב-1.9%) ומחיצות מתועשות (ב-1.7%). לעומת זאת, ירדו מחירי רשתות ברזל ב-1.0%.

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.5% בחודש אפריל 2023.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.2% בחודש אפריל 2023.  ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2023 לעומת אפריל 2022) ירד מדד זה ב-0.8%.

החודש עלו מחירי מוצרי הלבשה (ב-3.7%), רהיטים (ב-2.1%), ציוד חשמלי (ב-1.5%) ומוצרי מזון (ב-1.0%). לעומת זאת, ירדו מחירי מוצרי נפט מזוקק (ב-1.2%) וכימיקלים ומוצריהם (ב-1.3%).

בניין דירות (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)
בניין דירות (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

שינוי במחירי שוק הדירות

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר – מרץ 2023, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר - פברואר 2023, נמצא כי מחירי הדירות נותרו ללא שינוי. 

בנוסף, נמצא כי בפילוח לפי מחוזות, נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.4%), צפון (0.8%), חיפה (0.7%), מרכז (0.1%-), תל אביב (0.3%-) ודרום (0.2%-). 

מחירי הדירות החדשות עלה ב-0.1%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר – מרץ 2023 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר – מרץ 2022 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב- 11.0%.

בפילוח לפי מחוזות נרשמו השינויים הבאים במחירים השנתיים:  צפון (15.2%), חיפה (12.9%), מרכז (11.9%), תל אביב (9.8%), ירושלים (9.5%) ודרום (7.9%).

ברבעון הראשון של שנת 2023, מחיר ממוצע כלל ארצי עמד על 1,969.8 שקלים, עליה של 1.0% בהשוואה למחיר הממוצע ברבעון הקודם (1,951.0 שקלים).

מטעמו של נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה, מר יוסי אלקובי, נמסר: ״הממשלה איבדה שליטה על רמת המחירים במשק. יוקר היצור מביא יותר ויותר עסקים לסף חוסר כדאיות כלכלי ולסכנת התמוטטות. בעלי העסקים הקטנים במשק הנדרשים להתמודד עם עלויות תפעול ועלויות מימון הולכות וגדלות, אשר בחלקן יתגלגלו לכיסו של הצרכן. הדרך להורדת מחירים אמיתית במשק עוברת בתוכנית ממשלתית הכוללת בין השאר הפחתת הרגולציה, תעריפי הארנונה, צמצום הריכוזיות במשק וטיפול בשירותים הבלתי סחירים שבשליטת הממשלה כגון: תעריפי הנמלים, החשמל והמים".