מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ספטמבר 2023 ב-0.1%, בהשוואה לחודש אוגוסט 2023, כך פרסמה הערב (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה, ירדו אף הם ב-0.1%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב- 0.2%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תחבורה שירד ב-1.5%, מזון ותרבות ובידור שירדו ב-0.5%, כל אחד. 

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות טריים שעלה ב- 4.3%, שירותי חינוך שעלה ב-1.3%, שכר דירה, ריהוט וציוד לבית, הלבשה והנעלה ובריאות שעלו ב-0.5%, כל אחד.

בתוך כך, מתחילת השנה מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.9%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה אף הוא ב-2.9%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב- 2.7% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.6%. בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2023 לעומת ספטמבר 2022) מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.8%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-3.7%, כל אחד ומדד מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-3.3%.

שוק הנדל"ן

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2023 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני - יולי 2023,  נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.4%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.3%), צפון (1.1%-), חיפה (0.2%), מרכז (1.5%-), תל אביב (0.6%) ודרום (1.5%-). מחירי הדירות החדשות ירד ב-0.6%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2023 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2022 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב- 0.8%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו עליות מחירים שנתיים הבאים: חיפה (4.2%), צפון (3.7%), ירושלים (1.2%), דרום (0.9%), תל אביב (0.8%), ומרכז (1.6%-). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-2.1%.