רשות המסים פתחה את האפשרות להגשת תביעות מקוונות לפיצויים לעסקים עבור נזק עקיף כתוצאה מאירועי המלחמה הנוכחית, "חרבות ברזל". בעזרת המערכת, יוכלו בעלי כלל העסקים בישראל להגיש תביעה לפיצויים בגין נזק עקיף, בכל מסלולי הפיצוי השונים המוצעים, ובהתאמה למיקום העסק ומידת הפגיעה של הלחימה במחזור העסקאות. 

לחצו כאן כדי לבדוק את זכאותכם באתר רשות המסים

מי זכאי להגיש תביעה ובאיזה מסלול?

מתווה הפיצויים כולל מענה לשלוש קבוצות אוכלוסייה לפי מיקום העסק.

פיצויים לכלל העסקים בארץ - פיצוי הוצאות מזכות 

בהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה- חרבות ברזל) התשפ"ד -2023. מתן פיצוי לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות ובחלק מהוצאות השכר בהתאם להיקף הפגיעה. זמן טיפול: עד 7 ימי עסקים (חוץ ממקרים חריגים בהם נדרשת בדיקה והשלמת מסמכים).

פיצויים לעסקים באזורים בהם הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות
לפי תקנות מס רכוש וקרן הפיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)(חרבות ברזל)(הוראת שעה), התשפ"ד 2023. מתן פיצוי מוגדל לעסקים בשל ירידה במחזור העסקאות (מסלול מחזורים) או בשל אובדן שכר לעובדים שנעדרו (מסלול שכר): בעלי העסק בוחרים את המסלול המועדף עליהם. יש גם מסלול חקלאים. זמן טיפול: עד 7 ימי עסקים (חוץ ממקרים חריגים בהם נדרשת בדיקה והשלמת מסמכים).
בחקיקה מצוין אילו יישובים נמצאים במסלול זה. הזכאים למסלול זה יכולים לבחור בין הגשת תביעה כאן או במסלול הוצאות מזכות. 

פיצויים לעסקים ביישובי ספר
בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן הפיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) התשל"ג 1973 -מתן פיצוי לעסקים ביישובי ספר עבור כל הפסד או מניעת רווח בהתאם לתנאים, בכלל זה הפסקת פעילות וללא תקרת פיצויים. זמן טיפול: תלוי במורכבות תיק התביעה. עסקים ביישובי ספר יכולים להגיש תביעה במסלול האדום או לחילופין במסלולי הפיצויים האחרים.