משה קפלינסקי, יו"ר קבוצת בזן: "ה-7.10, אותה שבת שחורה, מהווה קו פרשת מים חדשה עבור כולנו ברמה האישית, ברמה הקהילתית וגם ברמת המדינה. ליבנו עם המשפחות השכולות ואנחנו מחבקים את כוחות הבטחון ומשפחותיהם. אנחנו מחזקים את משפחות החטופים ונושאים תפילה לחזרתם במהרה.  

בזן התגייסה מאז פרוץ המלחמה בשלוש חזיתות עיקריות – שמירה על הרציפות האנרגטית במשק, אספקת מוצרים ללקוחות הפטרוכימיה ותמיכה משמעותית בעורף הישראלי. אני גאה על ההישגים של הקבוצה בכל שלושת התחומים הללו. בנושא הרציפות האנרגטית פעלנו ועודנו פועלים במקצועיות ויצירתיות על מנת למנוע מחסור. אני חושב שבזן הוכיחה שוב שהיא אבן הראשה של אספקת הדלקים למדינה. 

בנושא תמיכה בקהילה, אני גאה להיות חלק מקבוצה כזו בימים אלו בישראל. הגדלנו את תקציב התרומות השנתי שלנו ל-30 מיליון שקלים ואנו פועלים מהיום הראשון של המלחמה בסיוע לקהילה במספר תחומים. במקביל לפעילות המיידית, החלטנו על אימוץ אסטרטגי ארוך טווח של קהילת קיבוץ נחל עוז".

אסף אלמגור, מנכ"ל קבוצת בזן: "התקופה האחרונה הוכיחה מעבר לכל ספק את החיוניות שלנו למשק הישראלי. מאז השביעי באוקטובר, בזן הוכיחה עצמה כגורם קריטי בשמירה על רציפות האספקה למשק האנרגיה, החל מהשימוש בצי הספנות שלנו שפעל כמעט לבדו, אספקת סולר לחברת החשמל כחלופה לגז טבעי, דלקים למשרד הבטחון ואספקת דלקים סדירה לכל אזור וצורך במדינה. כבר כיום ניתן להתחיל להפיק לקחים ראשוניים בכל הנוגע לתכנון משק האנרגיה של מדינת ישראל לטווח הארוך".

בזן מסכמת את הרבעון השלישי עם המשך התנופה ותוצאות חזקות במגזר הזיקוק, עם רווח נקי של 115 מיליון דולר וEBITDA מנוטרל מאוחד של 233 מיליון דולר. ה-EBITDA המאוחד המנוטרל מצטבר מתחילת השנה מסתכם בכ-630 מיליון דולר. מרווח הזיקוק המנוטרל ברבעון השלישי עמד על 17.9 דולר לחבית, ומתחילת השנה המרווח עומד על 16.3 דולר לחבית. הצפי הוא למרווחי זיקוק גבוהים מהממוצע הרב שנתי גם להמשך השנה ולשנת 2024. בתקופת הדוח מרווחי הסולר והבנזין נותרו ברמה גבוהה, ובסמוך למועד אישור הדוח עמדו על כ-31 וכ-15 דולר לחבית, בהתאמה. 

בזן נמצאת בנקודת פתיחה טובה מבחינה פיננסית לתקופה המאתגרת עם חוב פיננסי נטו ל-560 מיליון דולר ומציגה מינוף פיננסי של 0.7, לצד הפחתת אפיקי מימון הון חוזר וחידוש מסגרות האשראי המחייבות לזמן קצר. 

מגזר הפולימרים רשם EBITDA שלילי אך יציב של 3 מיליון דולר ברבעון השלישי של השנה. בתקופת הדוח המשיכה מגמת מרווחי הפולימרים על רקע ירידה בביקוש בשל ההאטה בקצב הצמיחה לאור העלאת 

הריבית בעולם, במקביל לעלייה בהיצע כתוצאה מהפעלת מתקני יצור חדשים בארה"ב וביבשת אסיה. לצד התוצאות, התחזיות עדיין צופות התאוששות ועלייה במרווחי הפולימרים בטווח הבינוני. על רקע המלחמה, ב-12 באוקטובר הוציא שר האנרגיה והתשתיות לחברה הוראה בדבר אופן הפעלתו של בית הזיקוק. בהתאם להוראה נאלצה החברה, בין היתר, לדחות את הטיפול התקופתי שתוכנן להתחיל בחודש אוקטובר 2023 במתקן הזיקוק העיקרי שלה. בימים אלו, בזן נערכת לבצע את הטיפול במהלך הרבעון השני של 2024. 

בזן ממשיכה כאמור בפעילותה לשמירת הרציפות האנרגטית של משק האנרגיה ואספקת מוצרים ללקוחות הפטרוכימיה, אולם, פעילות זו בתקופת המלחמה כרוכה בעלויות עודפות והשפעות נוספות, שלהערכת החברה עשויות לפגוע ברווח לאחר מס עבור הרבעון הרביעי לשנת 2023 בהיקף מוערך של בין 20 מיליון דולר ל-35 מיליון דולר. יש לציין כי השפעות המלחמה על פעילות הקבוצה במגמת ירידה,  זאת לאור התפתחויות חיוביות ביחס לאופן ויכולת השימוש בתשתיות הרלוונטיות בשילוב פעולות החברה לצורך צמצום העלויות התוספתיות.

בזן פרסמה לאחרונה את דוח האחריות החברתית (דוח ה-ESG) של הקבוצה לשנת 2022, המסכם את הביצועים והיעדים של בזן בתחומי הסביבה, החברה והממשל התאגידי (Environmental, Social and Governance) ואת התקדמותה לקראת יעדי ה-ESG שהציבה, הן לטווח הקצר ולטווח הארוך.

קבוצת בזן פועלת מתוך מחויבות עמוקה ל-ESG בכל תחומי פעילותה. החברה מציבה את עקרונות ההתנהלות הסביבתית, החברתית והאתית בראש סדר העדיפויות, זאת במסגרת האסטרטגיה החדשה של החברה ובמהלך פעילותה השוטפת.  בזן נסחרת בבורסה בתל אביב החל מחודש פברואר 2007.  קבוצת בזן  נכללת במדדים ת"א 90 ות"א 125.