בחודש ינואר חלה עלייה חדה במפר המשרות הפנויות במשק – 126,367 משרות פנויות, לעומת 107,554 משרות פנויות בדצמבר - כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מפילוח הנתונים עולה כי גידול חד במספר המשרות הפנויות היה בשירותי מזון ומשקאות – עלייה של 49% במספר המשרות הפנויות של מלצרים ומזגנים ועלייה של 43% במספר המשרות הפנויות של טבחים.

בעובדי מכירות חל בינואר גידול של 8% במספר המשרות הפנויות, במהנדסים (מהנדסי מחשבים, חשמל תעשייה וניהול ומכונות) הגידו היה מתון יותר – 2% ובמשרות מפתחי תוכנה – 6%.

בעובד מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית נרשם גידול של 24% במספר המשרות הפנויות, בנציגי מכירות טלפוניים – 8%, במטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בי – 5%, ברצפים, סתתים, טייחים, מסגרים ועובדי שלד בתחום הבנייה – 7%, בנהגי משאיות ואוטובוסים – 6% ובטכנאי רשתות – 3%,

 לעומת זאת, ירידות במספר המשרות הפנויות בינואר היו בפקידים – 4%, ומאבטחים – 5%.