מדד המחירים לצרכן בחודש ינואר נותר ללא שינוי, אבל מחירי שכר הדירות ודירות למכירה רשמו עלייה. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי שונות 0.7%, בריאות 0.6% ובסעיפי מזון ודיור שעלו ב-0.2% כל אחד. לעומת זאת, ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה ותרבות ובידור, שירדו בשיעור של 0.1% כל אחד, ירקות ופירות 0.5% ותחבורה 0.4%. בשכר הדירה החודשי עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 2.7% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה החלפת שוכר) נרשמה עלייה של 3.2%.

בלמ"ס מסרו עוד כי מדד מחירי תשומות בנייה למגורים ללא שכר עבודה עלה ב-0.4%. ב-12 החודשים האחרונים ינואר 2024 לעומת ינואר 2023) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-1.1%. העלייה במחירי הדירה ללא שכר עבודה (0.8%) ובמחירי שכר העבודה (1.5%). לעומת עליות במחירי מדרגות (5.3%), שיש (4.9%), ברזל לבנייה (2.3%) ועץ לבנייה (1.7%) ירדו מחירי המלט ב-3.7%, רשתות ברזל ב-1.9% וחומרים ומוצרים שונים – 1.3%.

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר-דצמבר 2023 לעומת מחירי העסקאות בחודשים אוקטובר-נובמבר 2023, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.7%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו עליות מחירים במחוזות צפון (1.9%), חיפה (1.2%), מרכז (1.6%) ודרום (0.8%). לעומת זאת, במחוז ירושלים נרשמה ירידה של 1.3% ובמחוז תל אביב לא חל שינוי. בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות עולה, כי מדד מחירי הדירות השנתי ירד ב-1.4%.