הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ומשטרת ישראל מייחסים חשיבות רבה לנושא מניעת הונאת לקוחות המתבצע באמצעים דיגיטליים. בשנת 2023 התקיים לראשונה שבוע המודעות להונאות דיגיטליות במסגרתו התקיימו פעילויות הסברה נרחבות כדי להעלות את מודעות הציבור לנושא זה.

במטרה להמשיך את מאמצי ההסברה ולהגביר את מודעות הציבור, תתקיים השנה פעימה נוספת של שבוע המודעות להונאות דיגיטליות, שתתבצע באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית, וחברות כרטיסי האשראי, בשיתוף משטרת ישראל ובתיאום עם משרד הרווחה והביטחון החברתי ומשרד העלייה והקליטה.

במסגרת זאת, בין התאריכים 17.3.24-28.3.24 יתקיימו הרצאות פרונטליות ברחבי הארץ שיועברו על ידי נציגי משטרת ישראל, חברות כרטיסי האשראי והמערכת הבנקאית, במטרה לסייע לציבור לזהות את סוגי ההונאות הדיגיטליות הנפוצות ולרכוש כלים איך להיזהר מפניהן. כמו כן, יינתן מידע על כניסה בטוחה לחשבון הבנק ולאזור האישי בחברת כרטיסי האשראי ומידע על שיטות הונאה ייחודיות ועוד. בנוסף, יתקיימו גם הרצאות אינטרנטיות (webinar) לציבור הרחב, בשפות עברית ורוסית. במקביל לפעילויות אלו, יתקיים גם קמפיין במדיות השונות ויוכנו חומרי הסברה רלוונטיים. 

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי: "הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה למניעת תופעת ההונאות הדיגיטליות ופועל במגוון דרכים, יחד עם שותפים נוספים, כדי לצמצם תופעה זו. אנו ממשיכים את מהלכי ההסברה בנושא חשוב זה ומקיימים פעימה נוספת של סדרת הרצאות נרחבת כדי להעלות למודעות הציבור את ניסיונות ההונאה ואת אופן ההתנהלות במקרים אלו. ברצוני להודות למשטרת ישראל על שיתוף הפעולה הפורה ומברך את איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי על הירתמותן לקידום פעילויות אלו לטובת הציבור הרחב".

ראש חטיבת החקירות, תנ"צ שלומית לנדס: "משטרת ישראל מקדישה מאמצים רבים להתמודדות עם תופעת ההונאות הפיננסיות המתבצעות באמצעים דיגיטליים מתוך מטרה לצמצם תופעה זו וכדי להעניק לציבור תחושת ביטחון בביצוע פעולות פיננסיות. הגברת אמצעי ההסברה לציבור הרחב ומניעת ההונאות על ידי מודעות גבוהה וזיהוי מוקדם מהווה מאמץ נוסף של המשטרה, במקביל לפעילויות האכיפה השונות. אני  שמחה מאוד להמשיך את שיתוף הפעולה המוצלח בין המשטרה, הפיקוח על הבנקים והמערכת הבנקאית, שיתוף פעולה שמטרתו להעלות את המודעות בקרב הציבור ולהגביר את האמון במערכות".