החרפת המצב הצבאי בעיקר בצפון ככל הנראה משפיע על שוק המניות של תל אביב שכן בשעות צהריים אלו שני המדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 יורדים בכ-1.6% כל אחד.

יש לציין שבהעדר התפתחויות כלכליות או פיננסיות מה שיכול להסביר את הירידות החזקות במניות תל אביב הם החרפת המצב בצפון אשר יכול להגביר את האפשרות למלחמה כוללת בחלק ארץ זו.

יש לציין שאתמול כשהמצלב בצפון היה פחות בעייתי הבורסה ננעלה בעליות. מדד הת"א 35 עלה ב-0.61% ומדד הת"א 125 עלה ב-0.50%. ירידה לא רק במניות בבורסת תל אביב אלה גם בשער השקל. היום עד הצהריים הוא יורד בכ-0.50% לעומת הדולר לכ-3.7 שקל לדולר. לעומת האירו השקל יורד בכ-0.25% לכ-3.96 שקל.

בניגוד למניות שיורדות היום אך אתמול עלו, השקל בתהליך החלשה מאז סוף שבוע שעבר, מאז ירד בכאחוז אחד לעומת הדולר ובכ-0.76% לעומת האירו.