מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (שלישי) המשק ממשיך במגמת התאוששות; בחודש ינואר חל גידול של כ-7% בסך ייצוא השירותים והוא הסתכם בכ-6.4 מיליארד דולר. בייצוא שירותים של ענפי ההיי-טק (לא כולל חברות הזנק) חל גידול גבוה עוד יותר – 8.5%. זאת, לאחר ירידה של 7% בדצמבר והוא הסתכם בכ-4.5 מיליארד דולר.

הגידול נבע בעיקר מייצוא בענפי ההיי-טק.

ייצוא שירותים עסקיים (ללא שירותי תיירות, תחבורה, ביטוח וממשלה וחברות הזנק) עלה בחודש ינואר ב-8.5% לאחר ירידה של 6.4% בדצמבר.

עם זאת, ההכנסות של תיירים זרים, שהחלו לרשום מגמת התאוששות, היו נמוכות בשיעור חד של 65% לעומת ינואר 2023.