הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה לחברת פרטנר על כוונתה להטיל עליה עיצום כספי בסך 147,456 שקל. הסיבה: תלונות של צרכנים נגד פרטנר בגין פניות שיווקיות שנעשו לצרכנים על אף היותם רשומים במאגר "אל תתקשר אליי". מחקירת הרשות עלה כי החברה מציעה בין היתר שירותי תקשורת סלולרית ומשווקת את שירותיה באמצעות שיחות טלפון יזומות לצרכנים. במהלך השנה נרשמו במאגר "אל תתקשר אליי" צרכנים, אך למרות הרשמתם למאגר והאיסור להתקשר אליהם ביצעה החברה פניות שיווקיות למספרי הטלפון שלהם. המעשה מהווה הפרה שבגינה ניתן להטיל עיצום כספי.

אניטה יצחק, סגנית הממונה וראש אגף חקירות ומודיעין: "הקמת מאגר 'אל תתקשר אליי' מאפשרת לצרכנים להחליט האם ברצונם לקבל שיחות שיווק מעוסקים ועוזרת להגן על אוכלוסיות מוחלשות. הרשות מתכוונת להמשיך להתמקד בהפרות הקשורות למאגר 'אל תתקשר אליי' ולהרתיע עוסקים מלהתקשר בשיחת שיווק אל צרכנים שנרשמו למאגר. הרשות נחושה במאבקה בחברות המפרות את החוק. ותביא לדין כל עוסק אשר יפר את החוק".

מפרטנר נמסר: ״התראת הרשות עניינה ב-9 פניות בלבד. פרטנר פועלת על פי כל דין ונמצאת בקשר עם הרשות בנוגע לדרישתה לבטל את כוונת העיצום״.