על רקע החודשים הראשונים של מלחמת חרבות ברזל, ברבעון הרביעי של שנת 2023 חלה צניחה של 21% בתמ"ג (תוצר מקומי גולמי) לעומת הרבעון השלישי. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בחישוב שנתי, התמ"ג ירד ברבעון הרביעי בשיעור של 5.7%.

כישלון אסטרטגי: המחיר הכבד שתשתלם ישראל אם לא תתקוף באיראן 
חברת איזיג'ט הודיעה: מבטלים את כל הטיסות לישראל עד לחודש אוקטובר

מפילוח הנתונים עולה, כי חלה ירידה חדה של 26.9% בהוצאה לצריכה פרטית (7.5% בחישוב רבעוני) וצניחה של 67.9% בהשקעות בנכסים קבועים (24.7% בחישוב רבעוני). לעומת זאת, נרשמה עלייה חדה של 83.7% בהוצאה לצריכה ציבורית (16.4% בחישוב רבעוני).

עוד עולה מהנתונים, כי ברבעון הרביעי חלה ירידה של 22.9%ביצוא הסחורות והשירותים (12.9% בחישוב רבעוני.

בלמ"ס ציינו, כי התכווצות המשק ברבעון הרביעי של שנת 2023 הושפעה באופן ישיר מפרוץ מלחמת חרבון ברזל ב-7 באוקטובר. הרכב התוצר המקומי הגולמי השתנה בעקבות גיוס המילואים הנרחב, תשלומים עבור דיור חלופי למפונים בהתאם לתוכנית הממשלתית והיעדר כוח עבודה בענף הבינוי.