שוק הנדל"ן מתאושש: ברבעון הראשון של 2024 נמכרו כ-23,520 דירות, עלייה של 20.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (הרבעון הראשון של 2023) ושל 88.8% בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת 2023. כך מפרסמת הלמ"ס. 

המבצע בג'באליה בעיצומו: חילופי אש בין כוחות צה"ל ומחבלי חמאס
צה"ל חוזר לג'בליה: כמה זמן צפויה להימשך הפעולה בצפון הרצועה?

47.9% מסך הדירות שנמכרו הן דירות חדשות, כ-11,280 דירות, כרבע (24.0%) מהן נמכרו בסבסוד ממשלתי.  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (הרבעון הראשון של 2023) נצפתה עלייה של 42% בדירות החדשות שנמכרו ושל 111.3% לעומת שלושת החודשים הקודמים (הרבעון הרביעי של 2023).  

52.1% מסך הדירות שנמכרו ברבעון הראשון של שנת 2024 הן דירות יד שנייה, כ-12,240. בדירות יד שנייה נצפתה עלייה של 5.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ועלייה של 72% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים.

בחודש מרץ 2024 נמכרו 7,640 דירות, עלייה של 10.5% בהשוואה לחודש מרץ 2023 ואילו בהשוואה לחודש הקודם (פברואר 2024) נרשמה ירידה קטנה של 1.5%. בניכוי עונתיות כיוון השינוי זהה אולם העוצמה חזקה יותר, עלייה של 18.5% לעומת מרץ 2023 וירידה של 3.9% לעומת החודש הקודם. 

בחינת נתוני המגמה מראה כי מחודש ספטמבר 2021 עד חודש יולי 2023 נרשמה ירידה בקצב של 3.3% בממוצע בסך הדירות שנמכרו. לעומת זאת, מחודש אוגוסט 2023 ועד כה נרשמה עלייה בקצב של 2.9% בממוצע בסך הדירות שנמכרו (תרשים 2).  מבחינת המגמה של סך הדירות החדשות שנמכרו, עולה כי מחודש ספטמבר 2021 עד יולי 2023 נצפתה ירידה ממוצעת של 3.1%, ואילו מאוגוסט 2023 ועד עכשיו נצפתה עלייה של 3.7%. 

בסדרה דירות יד שנייה שנמכרו, מספטמבר 2021 עד ספטמבר 2023 חלה ירידה בשיעור של 3.2%, ומאוקטובר עד מרץ 2024 – עלייה ממוצעת של 3.3% בחודש.