יצוא הסחורות באפריל (למעט יהלומים) הסתכם ב-17.2 מיליארד שקל. מתוך כלל יצוא הסחורות, היצוא לארצות אירופה היווה 41%, היצוא לארצות אמריקה 26%, היצוא לארצות אסיה 21% ו-12% הנותרים ליתר ארצות העולם. כך עולה מנתוני הלמ"ס.

יבוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-24.4 מיליארד שקל. 47% מהיבוא היה מארצות אירופה, 25% מארצות אסיה, 13% מארצות אמריקה, ו-15% הנותרים מקבוצת יתר ארצות העולם. הגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים) הסתכם ב-7.2 מיליארד שקל.

בחודשים פברואר-אפריל 2024 עלה יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-9.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 5.3% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2023-ינואר 2024.

יצוא הסחורות לאירופה עלה בחודשים פברואר-אפריל 2024 ב-13.7% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 1.1% בחודשים נובמבר 2023-ינואר 2024.

יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי עלה בחודשים פברואר-אפריל 2024 ב-18.6% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 1.2% בחודשים נובמבר 2023-ינואר 2024.