לנוכח המלחמה המתמשכת במדינת ישראל וכדי להבטיח את ביטחון המזון ולשמור על רצף אספקה של עגבניות טריות לתושבי המדינה, משרד החקלאות יתמוך בחקלאים מגדלי עגבניות, על שיווק תוצרתם בסתיו הקרוב, ספטמבר-דצמבר 2024. מטרת התמיכה היא הגדלת מצאי הייצור המקומי של עגבניות בסתיו השנה ובחגי תשרי.

מדי שנה, בתקופת הסתיו, וללא קשר למלחמה, ענף העגבניות מספק כמחצית מהביקוש מייצור מקומי וכמחצית מיבוא, בשל החלפת עונות ופגעי חום הקיץ. תמיכה זו תגדיל את הוודאות לחקלאים ותייצר להם קרקע בטוחה לפעולה, שתעודד אותם לשתול בהיקפים יותר גדולים לעומת כל שנה בעונה זו.

התמיכה תינתן לחקלאים פעילים בתחום הירקות, אשר ירחיבו את ייצור העגבניות (רגילות, לא שרי) ויגדילו את הכמות המשווקת בפועל. מטרת התמיכה היא להגדיל את היקף הייצור המקומי של העגבניות במדינת ישראל, לטובת שמירה על ביטחון מזון וחיזוק החקלאות המקומית. סכום התמיכה יחושב לפי הגדלת היקף הייצור בטונות, כאשר סך התמיכה יעמוד על עד 12 מיליון ש"ח.