ועדת הכספים של הכנסת אישרה את מתווה הפיצויים לעסקים בצפון לחודשים מרץ-יוני 2024. לפי משרד האוצר, באזור קו העימות יישובים שפונו יהיו זכאים לפיצוי מלא בגין חודשים אלו, במסלול מחזורים או במסלול האדום.

היישובים שלא פונו יהיו זכאים לפיצוי מלא במסלול מחזורים. כמו כן, יישובים ברמת הגולן יהיו זכאים לפיצוי מלא בענף התיירות במסגרת המסלול האדום. בגליל העליון, עסקים ביישובים יסוד המעלה, שדה אליעזר, מירון, קדיתא, בר יוחאי, ספסופה ואור הגנוז יהיו זכאים לפיצוי מלא במסלול מחזורים, ויתר העסקים באזור בענף התיירות יהיו זכאים למענקי סיוע במסגרת מסלול הוצאות מזכות לחודשים ינואר-אפריל.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳: ממשיכים לחזק את בעלי העסקים בצפון בכלל ובקו העימות בפרט. הפיצויים שנמשכים לחודשי מרץ אפריל יועברו במהירות וביעילות על ידי העובדים המסורים של רשות המסים. מדינת ישראל מחויבת להשיב את הביטחון לכל חלקי הארץ ולעמוד לצד אזרחיה כחומה בצורה. אזרחי ישראל עוברים תקופה קשה ואורך הרוח של העורף הם שמאפשרים ויאפשרו לחיילי צה״ל בע״ה לנצח. יחד, עם החוסן של העורף והעוצמות שבחזית, ננצח.


מנכ"ל משרד האוצר, שלומי הייזלר: "אנחנו ממשיכים את מתווה הפיצויים לעסקים בצפון מתוך הבנה ברורה שיש לסייע לעסקים באזורים אלה, המהווים מנוע צמיחה מרכז לכלכלה הישראלית ככלל ולאזור הצפון בפרט, זאת על מנת להקל על העסקים לעבור את התקופה המורכבת בה קיימות מגבלות שונות עקב המצב הביטחוני. אני מבקש להודות לעובדות ועובדי משרד האוצר ורשות המסים על עבודתם המקצועית והמאומצת על מנת לאשר את המתווה".

שי אהרונוביץ׳, מנהל רשות המסים: "התמיכה של קרן הפיצויים ברשות המסים בעסקים המושפעים מהלחימה בצפון ובדרום היא לא רק ביטוי למחויבות הממשלה כלפי אזרחיה. היא גם מרכיב חיוני בחזרתה המהירה של כלכלת ישראל לצמיחה ובשיקום חבלי הארץ שנפגעו. רשות המסים מחויבת להמשך תמיכה זו ככל שתידרש לכך".