שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה במשק, עלה מ-3% ל-3.3%. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה סקר כוח אדם לחודש מאי. שיעור המועסקים מכלל האוכלוסייה עמד במאי על 60.8%, לעומת 61% באפריל.

מעניש את סמוטריץ': הצעד שמבצע גפני נגד שר האוצר
צניחה חדה של 90% בתיירות החקלאית בצפון רמת הגולן

מנתוני הלמ"ס עולה עוד, כי שיעור הנעדרים זמנית מעבודה כל השבוע, בשל שירות מילואים זינק למעלה מפי שניים – מ-13.5% ל-27.6%. גם שיעור הנעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות כלכליות זינק במאי למעלה מפי שניים – מ7.5% ל-16.6%.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי שיעור הנשים הנעדרות זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות כלכלית זינק אף הוא במאי – מ-4.7% באפריל ל-7.9%. שיעור נשים הנעדרות זמנית מעבודה כל השבוע בשל שירות מילואים עלה מ-2.5% באפריל ל-3.5% במאי.