מועצת רשות המים אישרה בישיבתה הערב לאחר שמיעת עמדות הציבור את עדכון תעריפי המים ב-1.6%. עליית התעריפים הינה נמוכה, אף פחות מהעלייה בסל המדדים מאז העדכון האחרון בחודש ינואר 2024, וזאת לאור המאמץ הייחודי בעת הזו להקל על  צרכני המים. העלייה שתוכננה הייתה גבוהה יותר – והשינוי נובע בעיקר מהקדמת ניצול התקבולים ממכירת מתקן ההתפלה של חברת מקורות באשדוד, מהקדמת ההתחשבנות בגין שנים קודמות עם החברה, וכן מקיטון ברכישת מים מותפלים בשנת 2024 עקב החורף המבורך. על אף עלייה זו, תעריף המים בישראל וחשבונות המים למשק בית הם מהנמוכים בעולם.

ההשקעות במשק המים הן כ- 5.8 וכ- 5.5 מיליארד שח בשנים 2024 ו- 2025, והן ממומנות מתעריף המים, ללא תמיכה ממשלתית. רוב מי השתייה בישראל מיוצרים באופן מלאכותי באמצעות מתקני התפלה, והם מים יקרים יותר מן המים הטבעיים. שני אלו, יחד עם ההשקעות במתקני טיפול בשפכים, הינם מרכיב משמעותי בהוצאות משק המים בישראל ויש להם השפעה ישירה על תעריף המים בישראל. 

התעריף המוצע לכמות מוכרת החל מה 1.7.2024 (התעריף הנמוך) צפוי לעמוד על 8.082 ₪ למ"ק (במקום 7.955 ש"ח למ"ק) והתעריף לכל כמות נוספת (התעריף הגבוה) יעמוד על כ-14.834 ₪ למ"ק (במקום 14.600 ₪ למ"ק).

המשמעות של שינוי תעריפים זה על משפחה ממוצעת בת 4 נפשות הצורכת כ-16 מ"ק לחודש בעלות של כ-142 ש"ח, הינו גידול בעלות בסך של כ-2.2 ₪ לחשבון המים והביוב החודשי שיעמוד מעתה על כ-144 ₪ לחודש.