"יש כאלה שמנסים לייצר סתירה בין טובת הציבור ליציבות המערכת. יש כאן טעות בסיסית. שמירה על מערכת בנקאות יציבה תחרותית והוגנת היא הדבר החשוב למען ציבור המפקידים והחוסכים לפנסיה", כך אומרת נגידת בנק ישראל קרנית פלוג בראיון למעריב סופהשבוע.

 
על ענייני היציבות מול הצורך בהגדלת התחרות הוסיפה הנגידה: "בכל דוח אנחנו בוחנים את מגוון הסיכונים ושמים את האצבע על אלה הקיימים. התרחישים שצוירו הם תרחישי קיצון: שילוב של ירידה חדה במחירי הדירות ועליה חדה באבטלה".
 
לדבריה, הפעולות שכבר נקט המפקח על הבנקים מצמצמות את הסיכון ומגדילות את כריות הספיגה. "הפיקוח פועל לשמור על יציבות המערכת הבנקאית. הבנקים בישראל יציבים וימשיכו להיות כך. גם מבחני הלחץ שנערכו מצביעים על כך. בתשובה לשאלתך האם ייפול בנק התשובה: הבנקים יציבים", אמרה.

 
פלוג מוסיפה שהמערכת הבנקאית תחרותית אך יש מקום לשיפור. "אנחנו פועלים לשפר את התחרות. מאז דוח המפקח (להגברת התחרות י.ש) נעשו צעדים להגברת התחרות. יש חלקים תחרותיים יותר ויש פחות", אמרה והוסיפה: "באשראי למגזר העסקי לחברות הגדולות יש תחרות גדולה מצד השוק החוץ בנקאי והגופים המוסדיים. אבל יש מקטעים פחות תחרותיים בבנקים כמו למשל מגזר משקי הבית (לא המשכנתאות)".
 
עוד אמרה הנגידה כי בניגוד לאלטרנטיבות במגזר העסקי, משקי הבית נשענים על המערכת הבנקאית בלבד. "הקלת המעבר בין הבנקים, פתיחת חשבונות באינטרנט, הפחתת העמלות בעו"ש דרך מסלול בסיסי של עשרה שקלים משפרים את המצב".
 
בתשובה לאפשרות שהועלתה על ידי משה כחלון להנהגת ביטוח פיקדונות הוסיפה הנגידה: "המדובר בכלי שאכן משמש בעולם לשמירה על איתנות הפיקדונות. יש כלים נוספים. בעבר הנושא נבדק אנחנו בוחנים אותו עכשיו מחדש. השאלה באיזה אופן להנהיג ומה מתאים לנו".
 
על השלכות מדיניות הריבית האפסית על מחירי אגרות החוב בבורסה השיבה פלוג: "המרווחים בין סוגי אגרות החוב מצומצמים ולא ברור אם הם משקפים באופן מלא את הסיכון. אחרי פרסום הדוח הקודם האזהרה נקלטה והייתה בלימה במחירים. אבל אי אפשר לשלול תמחור חסר של הסיכונים באגרות החוב הקונצרניות. כשנמצאים בצמיחה נמוכה וריבית נמוכה המשקיעים נוטים לקחת סיכונים".
     
הראיון המלא יתפרסם מחר במעריב סופהשבוע