המדינה החליטה שלא לנצל את מניית הזהב על מנת למנוע מכי״ל את הליך הפיטורים. כעת, לאחר הבחירות, שבגינן נמנעה ברגע האחרון השבתת מפעלי הדרום, נדמה כי כל הצדדים חוזרים לנקודת ההתחלה במשא ומתן.
בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו בדק היועץ המשפטי של משרד האוצר את האפשרות למימוש מניית הזהב. הוא פנה פעמיים לכי"ל וביקש פרטים על מבנה הפיטורים ואם החברה מתכננת להעביר חלק מהפעילות שלה לחו"ל. כי"ל הדגישה כי ישראל ממשיכה להיות מרכז העסקים וכי היא לא תפעל נגד תנאי הרישיון. הסברים אלה סיפקו את האוצר.
החברה פרסמה בסוף השבוע את התוצאות העסקיות ל־2014. בחברה טרחו להדגיש את הקיצוץ בשכר הבכירים ובראשם המנכ״ל, סטפן בורגס, אולם מהנתונים עולה כי לא צריך לרחם על בורגס ועל חבריו בהנהלה. קרוב לוודאי כי העובדים הרבים שהתבשרו בשבועות האחרונים כי עבודתם בחברה מוטלת בספק, לא יאהבו לשמוע כי שכרו של המנכ״ל, שקוצץ לעומת 2013 ב־33%, הסתכם אשתקד ב־3.74 מיליון דולר - כ־15 מיליון שקל. שכרם של בכירי החברה האחרים קוצץ בשיעור דומה. שכר הבסיס של בורגס מורכב ממשכורת חודשית בגובה של 83 אלף דולר. בנוסף, הוא קיבל בגין עבודתו במהלך השנה האחרונה מענק של 1.1 מיליון דולר ורכיבי שכר נוספים כמו אופציות.

בכי״ל הסבירו בימים האחרונים את הקיצוץ החד בשכר ״בשל הרעה בסביבה העסקית״. עיתוי הקיצוץ אינו מקרי, שכן הקונצרן עומד בשיאו של סכסוך עבודה עם העובדים על רקע הרצון לפיטורים.
בסוף השבוע נערכה פגישה בין נציגי הוועד להנהלה, בניסיון לגשר על הפערים, אולם לא הושגה התקדמות ממשית בשל התעקשות הנהלת כי״ל להמשיך בהליך הפיטורים.