בית הדין האזורי לעבודה של תל אביב קבע היום (ראשון)  שעל המדינה להחזיר למשרתי מילואים בקרב עובדי מדינה את שכרם שנוכה שלא כדין בגין ימי מילואים בסופי שבוע וימי חג, החל מהראשון באוגוסט שנת 2008 .
הפסיקה מבוססת על חוק המילואים החדש שנכנס לתוקף בראשון לאוגוסט 2008, וקובע "שחיילי מילואים שמבצעים את שירותם בסופי שבוע ובימי חג יקבלו גם תגמול ימי מילואים וגם שכר עבודה". מתברר שהמדינה ניכתה ימי מילואים שבוצעו בסופי שבוע וימי חג.
הדבר התברר לאחר ששני טייסי מילואים המכהנים במשרות בכירות בשירות המדינה, הגישו לפני שלוש שנים תביעה ייצוגית בסך 32 מיליון שקל בשם עובדי מדינה משרתי מילואים על כך שנוכו מהם ימי מילואים בניגוד לחוק.

כל חייל מילאים יקבל מן הסתם סכומים צנועים יחסית, כ80% משכרם החודשי שכן בממוצע כל חייל עושה כשלושה ימי מילואים בשנה, שחלים בסופי שבוע ובימי חג, שהם כ 24 ימים במלך השנים מאז 2008. אך מאחר והמדינה היא המעסיק הגדול ביותר במשק, הסכומים מקופת המדינה עשויים להגיע לכמה מיליוני  שקלים.