משרד השמאי הממשלתי הראשי פרסם את הנתונים שלו לגבי מחיר הדירות בישראל, ומתברר שהשוק עדיין חם.על פי הנתונים, נרשמה עליה של 5% במחיר דירה ממוצעת בישראל. יש לציין שהשמאי הראשי בוחן רק את מחירם של דירות בנות ארבעה חדרים בלבד.


כלכלני השמאי הראשי מאמינים שדירות ארבעה חדרים מאפיינות את הדירה הממוצעת בשוק. בחישוב שנתי בבאר שבע, נרשמה עליה של 14% ל-973,000 בתל אביב אין שינוי המחיר 2.76 מיליון שקל. עליות חדות במיוחד נרשמו בבאר שבע (14 אחוזים), באשקלון (11 אחוזים) ובנתניה (9 אחוזים). בצד השני, מחירי הדירות באילת ות"א נותרו ללא שינוי, ברמלה ירדו באחוז אחד ובחולון ירדו בשני אחוזים."במטרה לזהות ולבודד את שיעורי שינויי המחירים בתקופת הסקירה ביחס לרבעון הקודם, ולנוכח ריבוי המשתנים המשפיעים על מחירי דירות, ורמת ההטרוגניות הרבה במאפייניהן, נבחרו מתוך כלל העסקאות ברבעונים הרלוונטים דירות בעלות מאפיינים הומוגניים ככל שניתן, שכמות העסקאות בהן גבוהה יחסית.לפיכך, לא נסקרו דירות בנות חמישה חדרים ומעלה, הן בשל ריבוי שטחי הצמדה כגון גגות וחצרות והן בשל השוֹנוּת ברמת הבניה של דירות אלה, שחלקן בנויות ברמת גמר גבוהה מאד.ניתוח מגמות התפתחות מחירים בדירות אלה עלול להקטין את רמת המובהקות של התוצאה או להטות אותה. גם דירות קטנות בנות שלושה חדרים ומטה לא נסקרו, שכן קיים בהן מיעוט יחסי של עסקאות במרבית הערים וקיימת שונות רבה במאפייניהן (שונות בנתון "שטח ממוצע לחדר" וכן גורמי שוליות משמעותיים), אשר מביאה לסטיית תקן רחבה במחירן".


משמעות הדבר שהמגמות של השוני בדירות ארבעה חדרים הן אינדיקציה של מה שקורה בשוק כולו ומתוך הניתוח של השמאי הראשי, ניתן להסיק שמחירי הדירות בישראל ממשיך לעלות, אם כי לא בצורה המוגנית. שכן יש ערים שבהן מחיר הדירות, בחישוב שנתי, קרי לעומת הרבעון השני של שנת 2014 נתי עלה ב-14% כמו באר שבע לעומת העיר רמלה שהמחירים בא ירדו ב-1% בממוצע.

בחישוב רבעוני, לעומת הרבעוןן הראשון של השנה, היו ערים כמו הרצליה שהמחירים עלו ב-6% וערים כמו חיפה, שבהן לא היה שינוי מחירים.