דרור שטרום, העומד בראש הוועדה להגדלת התחרות במערכת הבנקאית, הופיע אתמול בוועדת הרפורמות שבראשות ח"כ אלי כהן ופירט לראשונה את עמדותיו בנושא. לדבריו, "יש הצעה שטרם נחשפה לציבור, לא לאפשר מתן אשראי לאנשים מוחלשים המבקשים מעבר ליכולתם. זה לא עניין של אשראי זול, אלא של אשראי אחראי".לדברי שטרום, "למוסדות פיננסיים יש יכולת רבה לתת אשראי, מבלי שתעשה את החשבון האמיתי אם יש לך יכולת להחזיר את הכסף. יש צרכנים שלא מבדילים בין שלושה ל־30 אחוזי ריבית, אבל מפגינים על שינוי של כמה שקלים במחירי החלב".
 
בהמשך דבריו הוסיף: "שלושה יעדים עמדו בפני הוועדה: ליצור מתחרים לבנקים על הלקוחות הקטנים, להעצים אותם לקוחות ולהוריד את עלויות המערכת באמצעות ייעול. הנתונים מראים ששני הבנקים הגדולים מחזיקים 60% מהשוק, שזו ריכוזיות חריגה בקנה מידה עולמי. באנגליה, לדוגמה, ארבעת הבנקים הגדולים מגיעים לאחוז דומה".
 

הוא הוסיף כי "העיוות הוא שהלקוחות הקטנים הם בסוף המפקיד הכי גדול, עם התנאים הכי רעים, ומתקשים לקבל אשראי, אף על פי ששיעור האשראי הפגום בישראל הוא מהנמוכים בעולם".
 
על פי שטרום, "חזון הוועדה הוא שתוך חמש שנים נראה כאן נוף שונה לגמרי של נותני האשראי, עם שחקנים שונים, ברמות פיקוח שונות, שיוכלו להציע תנאים טובים יותר בשל יעילותם. היום אף אחד לא חולק על אי היעילות בבנקים".
 

"לאפשר לעסקים קטנים להתחרות"
 

יו"ר הוועדה להגברת התחרותיות אמר כי "הורדת עלויות גיוס האשראי תאפשר גם לעסקים הקטנים להתחרות בקלות רבה יותר בגופים הריכוזיים, הקיימים בכל התעשיות, אשר מגייסים כיום הון באופן זול יותר, ולכן לא קמים להם מתחרים בינתיים".
 
ח"כ אלי כהן אמר כי "עסקנו כאן רבות בריביות ובעמלות, אבל הנושא המרכזי של פתיחת שוק האשראי לתחרות זו ההשפעה על הצמיחה במשק. בניכוי תגליות האנרגיה, הצמיחה היא של 1.5% והאוכלוסייה גדלה ב־1.9%, כלומר הצמיחה שלילית. משום כך הנגישות של הבתים והעסקים הקטנים היא כה חשובה". 
הוא הוסיף כי "בימים אלו יש כוונה או מחשבה להקים רשות עצמאית בעניין על בסיס אגף שוק ההון".
 
שטרום הגיב: "הרגולטור העתידי חייב להיות מורכב מאנשים המבינים את שוק ההון. האגף באוצר מטפל בגופים המוסדיים שנותנים אשראי בהיקפים גדולים כבר היום, ולכן טבעי שיהווה את הבסיס לרגולטור העתידי, אשר כרשות תובטח עצמאותו, ללא תלות בדרג הפוליטי".
 
הוא המשיך ואמר: "לאחר מכן יהיה אפשר לשקול את העברת האחריות על חברות כרטיסי האשראי לרשות זו. שתי חברות כרטיסי אשראי תופרדנה מהבנקים לאלתר ושלישית תופרד בחלוף כמה שנים, אם השוק יחייב זאת. הפיקוח על הבנקים יפקח על הפעילות, כי נדרש פיקוח על אמצעי הסליקה".
 
לשאלת יו"ר הוועדה לגבי המלצות שאינן נוגעות לכרטיסי האשראי, השיב שטרום שהוועדה גם המליצה על שינוי הבעלות על חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים), והמליצה חד משמעית על ביטוח פיקדונות: "אנשים שיפקידו את כספם בבנק לא יהיו תלויים בשאלה אם המדינה מוכנה או לא מוכנה לתת לבנק כיסוי, ובאילו תנאים. יהיה ביטוח מסודר ואנשים יידעו שכספם מובטח במוסדות הפיננסיים".