בשנת 2016 עדיין קיימים פערי שכר בישראל, כך עולה היום (ראשון) ממחקר שבוצע באוניברסיטת תל אביב, שבחן את ההבדלים בין המגזרים השונים. ד"ר סאמי מיארי מאוניברסיטת תל אביב שחקר את הסוגיה מצא כי שכרם הממוצע של אנשים ממוצא אשכנזי גבוה ב-47 אחוזים מהשכר הממוצע של עובדים ערבים וגבוה ב-26 אחוזים משכרם הממוצע של יוצאי עדות המזרח.המחקר מצביע על כך שגם אם רמת השכלתם של נציגים במגזר הערבי היא גבוהה, במקרים רבים נתון זה אינו בא לידי ביטוי במישור התעסוקתי. עוד נמצא במחקר כי ערבים הם בעלי סיכוי גבוה יותר, ביחס לאשכנזים, להיות במצב של "השכלת יתר", מצב בו רמת ההשכלה שלהם גבוהה אך דרישות התפקיד אותו הם מבצעים ורמות השכר שלהם נמוכות בהרבה. מדובר בפער של כ-475 אחוזים.נתונים אלה ונוספים יוצגו בכנס שיתקיים השבוע במכללה האקדמית ספיר. הכנס יעסוק בעולם התעסוקה והעבודה הישראלי בשנת 2016. תוצג תמונת המצב בשוק התעסוקה, מגמות, אתגרים ושינויים נדרשים.