הצעת החוק להגברת התחרות במערכת הבנקאית תעלה מחר לקריאה שנייה ושלישית בכנסת ואם לא תחול הפתעה של הרגע האחרון, היא תאושר. יש לציין כי הרפורמה זכתה לתמיכה מקיר לקיר, אפילו ממפלגות האופוזיציה. עוד טרם אישורה הצפוי של הרפורמה, בנק ישראל ניסה לשנות חלק מסעיפיה, בנימוק כי לא נערך דיון מעמיק בסעיף המאפשר לגופים טכנולוגיים לחדור לפרטי החשבון של הלקוחות. היועצת המשפטית של הבנק המרכזי, עו"ד טידה שמיר, אף פנתה בנושא ליועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל ינון.למרות זאת, עו"ד ינון לא הצליח לבלום את המהלך ולכן הרפורמה צפויה כאמור לזכות לאישור הכנסת למרות התנגדותו החלקית של בנק ישראל: "הרפורמה בבנקאות היא אחת הרפורמות החשובות שיאושרו בכנסת אם לא החשובה שבהן בשנים האחרונות", אמר יו"ר ועדת הרפורמות, ח"כ אלי כהן, שהוסיף כי "החקיקה להגברת התחרות במערכת הבנקאית היא היסטורית. קידום התחרות חיונית לצמיחת המשק וליציבות הבנקים".הצעת החוק מבוססת על מסקנות הוועדה להגברת התחרות שהקים כחלון, שבראשה עמד עו"ד דרור שטרום. הסעיף המרכזי מתייחס להפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, במטרה שצעד זה יהווה את הבסיס ליצירת תחרות בשוק הבנקאי הריכוזי.במסגרת הדיונים, נערכו תיקונים מהותיים שכללו טיפול בעמלות הסליקה, אפשרות לשעבוד שני, מנוע טכנולוגי להשוואת מחירים ושימוש במידע על ידי חברות כרטיסי האשראי. במסגרת החוק, ולמרות התנגדות בנק ישראל, נקבע שיושק ממשק טכנולוגי (Read Only), שלפיו חברות טכנולוגיות יוכלו בכפוף להסכמת הלקוחות, לאסוף מידע בגין הריביות והעמלות המשולמות על ידם במטרה להציע להם חלופות תחרותיות.במטרה להקל על לקוחות במעבר בין גופים פיננסיים, נקבע כי האחריות על העברת הוראות הקבע תוטל על הגוף הפיננסי, שאליו עובר הלקוח. מסגרות האשראי בחברות האשראי יירדו במחצית בתוך ארבע שנים ולא בתוך שנתיים. כמו כן, הוחלט להכניס תיקונים בשוק סליקת הכרטיסים שלא נכללו בהצעת החוק המקורית.
בנק ישראל יגדיר הוראות למניעת ניגוד ענייניםעוד סוכם כי בנק ישראל יגדיר עד סוף השנה הוראות ברורות למניעת ניגוד עניינים בין הבנקים לחברות כרטיסי האשראי שאמורות להימכר, וזאת לתקופת הביניים שבין כניסתו של החוק לתוקף עד למכירת השליטה בחברות כרטיסי האשראי. זאת ועוד, הרפורמה בבנקאות והצעת החוק שתאפשר פיצולי דירות, שתאושר אף היא השבוע בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, הן האחרונות המבוצעות על ידי ח"כ כהן במסגרת תפקידיו בכנסת.הממשלה תתבקש לאשר בישיבתה היום את מינויו של כהן לתפקיד שר הכלכלה והתעשייה. כהן יחליף את שר האוצר, משה כחלון, שהחזיק בחודשים האחרונים גם בתיק זה.יצוין כי מדובר בהישג יוצא דופן עבור מי שנכנס לפוליטיקה הישראלית לפני בסך הכל פחות משנתיים. מחר יושבע ח"כ כהן בכנסת וביום שלישי בבוקר ייערך טקס חילופי השרים במשרד הכלכלה.ימונה לשר במשרד הכלכלה, ח"כ אלי כהן. צילום: דוד ועקנין, פלאש 90
ימונה לשר במשרד הכלכלה, ח"כ אלי כהן. צילום: דוד ועקנין, פלאש 90לבד מהרפורמה בבנקים, העביר כהן חוקים מרכזיים נוספים ביניהם הרפורמה במכון התקנים, הקמת רשות הון עצמאית, הקמת הרשות להתחדשות עירונית, תיקון חוק התכנון והבנייה, חוק קרנות הריט למתן תמריצים להקמת קרנות נדל"ן ועוד.בנוסף, ח"כ כהן הוביל הצעות חוק פרטיות, שבהן הצעת חוק להנהגת פנסיה לעצמאים, שעברה בקריאה טרומית, הצעת חוק להגדלת ההנחה לזכאי דיור הציבורי, הצעת חוק לבניית דירות קטנות בנות שלושה חדרים, והצעת החוק לפיצול דירות.