גיוס ההון של איש הביטוח הוותיק ובעל השליטה במגדל, שלמה אליהו, יוצא לדרך. אתמול דיווחה החברה על כוונתה לגייס בהנפקה פרטית של אגרות חוב בהיקף 1.3 מיליארד שקל. ההנפקה יוצאת הדופן מבחינת היקפה והתנאים הנלווים תבוצע בניהול לאומי פרטנרס ובית ההשקעות IBI. את ההנפקה מוביל רו"ח בני גבאי, שישמש מנכ"ל אליהו הנפקות. מדובר בחברת צינור, שדרכה תתבצע ההנפקה. בבעלות בני גבאי חברת השקעות וייעוץ. הוא היה בעבר שותף בכיר במשרד רואי החשבון E&Y.אליהו החליט לבצע את ההנפקה בסיבוב אחד ולא בשלבים (כפי שניסה לפני כמה שבועות - י"ש), כדי לפתור אחת ולתמיד את בעיית מבנה החוב.


לאליהו הנפקות יועברו 68.5% ממניות מגדל, שישועבדו בהנפקה וששוויין 2.7 מיליארד שקל. כזכור, מניות מגדל נסחרות לפי שווי של 3.9 מיליארד שקל, המהווים 70% מהונה של החברה.אחת "הסוכריות" בהנפקה, המגדילה בצורה ניכרת את האטרקטיביות שלה, היא הנכונות של שלמה אליהו להוסיף לחבילת ההנפקה אופציות (הנמצאות מחוץ לכסף) לתקופה של שלוש שנים. המרתן המלאה תקנה לבעלי האג"ח 15% ממניות מגדל. ההערכה היא שרווחיות מגדל בשנים הקרובות תגדיל את הסתברות ההמרה. אגרות החוב שיונפקו על ידי אליהו הנפקות, יהיו בדירוג גבוה מ־A. הדירוג יעשה על ידי מעלות S&P וחברת ומדרוג. המח"מ (הטווח הממוצע לפדיון - י"ש) יהיה שש שנים.הריבית תנוע סביב 3.5% לשנה, ריבית הנחשבת לאטרקטיבית ביותר, בהתחשב בעובדה שמדובר בחברת הביטוח הגדולה במשק ובביטחונות ודירוג שמעמידים לרשות הלקוחות. אליהו נאלץ לבצע את ההנפקה כדי לפרוע חלק מחובותיו למערכת הבנקאית, הנאמדים ב־1.7 מיליארד שקל. כ־300 מיליון שקל מחובות אלה הם לבנק לאומי (והם מובטחים בביטחונות).הבנקים לחצו על מגדל לדחות את חלוקת הדיווידנד לבעלים, עד שתעמוד בכללי ההון שנקבעו במשרד האוצר. יש לציין כי כדי להתחיל בחלוקת דיווידנד, תצטרך מגדל להגדיל את ההון ב־900 מיליון שקל נוספים. אליהו הוא איש עסקים אמיד ואמין, המחזיק, בין השאר, בפרויקט גן העיר, ב־28% ממניות בנק אגוד ובנכסים נוספים. הוא ידוע במוסר התשלומים שלו. ההחלטה על ביצוע ההנפקה הפרטית נועדה לאפשר את השלמתה בלוח זמנים מואץ (ההנפקה תושלם בתחילת ספטמבר).הרווח הנקי של מגדל הסתכם ברבעון השני של 2017 ב־141 מיליון שקל. במחצית 2017 עברה מגדל לרווח של 450 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 475 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב־2016. הונה העצמי מסתכם ב־5.7 מיליון שקל.