מספר עובדים בכירים נושאי משרה באל על עוכבו היום (רביעי) לחקירה בחשד לשימוש במידע פנימי, התנהלות אסורה על פי חוק. במסגרת חקירה התנהלת ברשות לניירות ערך (ני"ע) והפכה היום לגלויה, פשטו היום חוקרים על משרדים בחברת התעופה אל על ועיכבו לחקירה מספר נושאי משרה שעל פי החשד עשו שימוש במידע פנימי.נציין כי מידע שכזה מתייחס ברוב המקרים לעסקה שאמורה להתבצע או לפעילות אחרת שעשויה להשפיע על עלייה או ירידה של מניית החברה. מידע שכזה מצוי בדרך כלל בקרב מספר מצומצם ביותר של עובדים שכן יש בו כדי להשפיע על עתידה של החברה לטוב או לרע.ברשות חושדים כי גורמים בתוך החברה שהיו נגישים לאותו המידע עשו בו שימוש בניגוד לחוק ובכך סייעו כדי להשפיע על מניית אל על. אותם עובדים עדיין מצויים בחקירה ועם סיומה יוחלט היום להשאירם במעצר ולהביאם מחר בפני שופט או לשחררם בתנאים מגבילים. ברשות מאשרים את עצם קיום החקירה, ועיכובם של מספר נושאי משרה.