הבורסה לירקות: משרדי החקלאות, האוצר והרשות לחדשנות חברו כדי להקים זירת מסחר דיגיטלית חדשה לתוצרת חקלאית טרייה. היוזמה היא חלק ממאמצי הממשלה להקטין את יוקר המחיה באמצעות הורדת פערי התיווך הגבוהים בתוצרת חקלאית. מטרת הקמת ה"בורסה" לתוצרת חקלאית טרייה, היא לאפשר לסוחרים לרכוש תוצרת חקלאית טרייה בפערי טווח מינימליים. 

כדי להגשים את הקמת זירת הסחר, שלושת הגורמים היזמיים משקיעים בפרויקט 20 מיליון שקל, כאשר הכסף מושקע בין השאר בפיתוח הטכנולוגיות הדרושות כדי לאפשר שיווק ישיר מהחקלאי לעסקים, תוך צמצום חוליות בשרשרת השיווק וההספקה, וזאת במטרה לצמצם את מרווחי השיווק.

מטרת הטכנולוגיות החדשות היא לספק מידע עדכני על המסחר בתוצרת חקלאית טרייה לספקים ולכלל הציבור. יתר על כן, הזירות הדיגיטליות יאפשרו לעסקים קטנים לקחת חלק מרכזי יותר במסחר המקומי.

כמו כן, הזירה הדיגיטלית תשפיע גם עלינו, הצרכנים, כאשר זירות המסחר אמורות לסייע בהורדת יוקר המחייה על ידי קיצור שרשרת ההספקה וצמצום מרווח השיווק בין הגורמים, וכן לשקיפות מחירים החל מהצעת המחיר על ידי החקלאי ועד לרכישתה של הסחורה בנקודות המכר הקמעוניות.