שיעור הבלתי מועסקים מכל העבודה, עמד במחצית הראשונה של חודש אוקטובר על 5.1%, לעומת 5.7% במחצית השנייה של ספטמבר, שהיה חודש חגים, כך נמסר היום (שני) מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

השיעור מכוח העבודה של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף הקורונה, בתוספת הבלתי מועסקים עמד במחצית הראשונה של אוקטובר על 5.6%, תעומת 6.5% במחצית השנייה של ספטמבר.

השיעור מכוח העבודה של הלא משתתפים, שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020, בתוספת המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות לקורונה, בתוספת הבלתי מועסקים, עמד במחצית הראשונה של אוקטובר על 7.1%, לעומת 7.9% במחצית השנייה של ספטמבר.

בלמ"ס ציינו עוד, כי שיעור התעסוקה במשק, לא כולל נעדרים זמנית מהעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה, עמד במחצית הראשונה של אוקטובר על 60.6%, לעומת 59.4% במחצית השנייה של ספטמבר.