מעל 3 מיליארד שקל: ועדת הכספים של הכנסת דנה היום (רביעי) בהעברת עודפי התקציב שנותרו משנת 2020 לתקציב הבא שאושר בחודש שעבר בכנסת לשנים 2022-2021. הכספים שמועברים הם במסגרת עודפים שלא השתמשו בהם משרדי הממשלה לתכלית הנקובה בחוק, ועל כן יש להעביר אותם למקומות בהם הוחלט שהם נזקקים.

אלו הסכומים, המצטברים לגובה של 3.129 מיליארד שקל, אותם אישרה הוועדה בראשותו של חבר הכנסת אלכס קושניר (ישראל ביתנו), והיעד הסופי של הכסף שטרם השתמשו בו.

אישור התקציב בוועדת הכספים (צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת)
אישור התקציב בוועדת הכספים (צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת)

לאן הכסף הולך?

 • משרד המשפטים – העברת עודפים בסך כ-601 מיליון שקל. התקצוב מיועד למטה, פרקליטות המדינה, סניגוריה ציבורית, סיוע משפטי, יחידות מקצועיות, רישום הסבר מקרקעין, אפוטרופוס כללי וכונס נכסים רשמי, רשות התאגידים, הוצאות תפעול ולמרכז לגביית קנסות.
 • משרד החוץ – העברת עודפים בסך של כ-139 מיליון שקל. התקצוב מיועד לתפעול מטה, נציגויות בחו"ל.
 • המטה לביטחון לאומי – העברת עודפים בסך של כ-9.5 מיליון שקל.
 • גמלאות ופיצויים – העברת עודפים בסך של כ-6.7 מיליון שקל. התקצוב מיועד לתפעול מנהלת הגמלאות.
 • הוצאות שונות – העברת עודפים בסך של כ-28 מיליון שקל. התקצוב מיועד לפעילות ממשלתית רוחבית, אשראי לרשויות, פרויקטים ברשויות, תשלומים באמצעות רשות המיסים.
 • מימון מפלגות – העברת כ-23 מיליון שקל. התקצוב מיועד להוצאות כלליות לבחירות, ויתרות הוצאות לבחירות לכנסת ה-22, ה-23.
 • משרד הביטחון – העברת עודפים בסך של כ-1.2 מיליארד שקל. התקצוב מיועד להוצאות ביטחוניות אשר נוכח סיווג יפורטו בוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים.
 • הוצאות חירום אזרחיות – העברת עודפים בסך של כ-263 מיליון שקל. התקצוב מיועד למענה לאיום בלתי קונבנציונלי, הקמה ואחזקת מרכיבי ביטחון והתגוננות אזרחית, מיגון הצפון, פרויקטי רשות חירום לאומית. אושר בכפוף לרביזיה.
 • תאום פעולות בשטחים – העברת עודפים בסך של כ-57 מיליון שקל. התקצוב מיועד למטה צבאי, מטה אזרחי, פיקדונות, מים, פיקוח, תיאום פעולות בשטחים, חבל עזה, מחצבות יו"ש.
 • רשויות מקומיות – העברת עודפים בסך של כ-422 מיליון שקל. התקצוב מיועד למענקים אזוריים, מענקים שוטפים לרשויות המקומיות, מענקי פיתוח, איגוד ערים כנרת.
 • משרד המדע, התרבות והספורט – העברת עודפים בסך של כ-380 מיליון שקל. התקצוב מיועד לפעילות המשרד, תפעול, הסברה, מנהל תרבות.