מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.7% בחודש פברואר 2022. מתחילת השנה, המדד עלה ב-0.9%, ובשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2022 לעומת פברואר 2021) עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.5%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים שעלו ב-5.3%, תחבורה שעלה ב-1.9%, תחזוקת הדירה שעלה ב-1.1% ומזון שעלה ב-0.6%. ירידת מחירים בולטת נרשמה בסעיף הלבשה שירד ב-3.2%.

בנוסף, מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.5% בחודש פברואר 2022. מתחילת השנה עלה המדד ב-1.3%, ובשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2022 לעומת פברואר 2021) עלה ב-6.1%, זאת בשל העלייה במחירי המדד ללא שכר עבודה ב-10.3% ובמחירי שכר העבודה ב-1.4%.

אתר בנייה (צילום: דוד כהן, פלאש 90)
אתר בנייה (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

כמו כן, מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-2.4% בחודש פברואר 2022. מתחילת השנה עלה המדד ב-3.4% ובשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2022 לעומת פברואר 2021) עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-12.7%. עליית מחירים בולטת נרשמה בענף "מוצרי נפט מזוקק" שעלה ב-17.1%. מדד מחירי תפוקת התעשייה לייצוא עלה ב-0.8% ברבעון הרביעי של שנת 2021 ובשנת 2021 כולה עלה מדד זה ב-3.3%.

מחירי שוק הדירות

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2021 – ינואר 2022 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר 2021 – דצמבר 2021, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-2.1%. מדובר בעלייה של 13.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (דצמבר 2020 – ינואר 2021).

בנוסף, בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים דצמבר 2021 – ינואר 2022 לעומת החודשים נובמבר 2021 – דצמבר 2021, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: צפון 2.9%, מרכז 2.5%, דרום 2.2%, תל אביב 2.1%, חיפה 1.7% וירושלים 1.1%.בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, דצמבר 2021 – ינואר 2022 לעומת דצמבר 2020 – ינואר 2021, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: מרכז (14.5%), ירושלים (13.6%), תל אביב (12.8%), דרום (11.8%), חיפה (10.9%) וצפון (9.6%).

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם עלו ב-2.7% בחודשים דצמבר 2021 – ינואר 2022 לעומת נובמבר 2021 – דצמבר 2021 והשלימו בכך עלייה של 13.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (דצמבר 2020 – ינואר 2021). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 21.9% בהשוואה ל-21.7% בתקופה הקודמת (נובמבר 2021 – דצמבר 2021).