יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד קורא לשר האוצר אביגדור ליברמן לקדם במשותף עם נשיאות המגזר העסקי ועם הממשלה הסכם שמסדיר מנגנון של תוספת יוקר, בהתאם לשיעור האינפלציה במשק.

 במכתבו כותב יו"ר ההסתדרות כי "השינויים הכלכליים בזירה המקומית והגלובלית משפיעים על רמת המחירים ועל יוקר המחיה בישראל, ויש צורך לנקוט בצעדים מתאימים על מנת להתמודד עם כך ברמה המשקית. מדד המחירים לצרכן עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-3.5%, תוך פריצת יעד האינפלציה שהגדיר בנק ישראל".

 לדברי בר-דוד, "האחריות שלי כיו"ר ההסתדרות, וכמי שמייצג את האינטרסים של כלל העובדים בישראל, היא למנוע שחיקה של שכר העובדים כתוצאה מהעלייה החדה ביוקר המחיה שפוגעת ראשית בעובדים החלשים ביותר, אך גם במעמד הביניים כולו".

יו"ר ההסתדרות קורא להסדיר "מנגנון תוספת יוקר בגובה של 90% מעל שיעור אינפלציה שנתי של 3% לכל אחת מהשנים 2022 ו-2023, אשר ייבחן בדצמבר מדי שנה. הסכם כאמור יאפשר לנו לגבש כללים מוסכמים להתאמת תשלומים עתידיים לשינויים ברמת המחירים, כדי להבטיח יציבות ויכולת השתכרות הולמת לציבור העובדים בישראל".