דוח מדד ערים לשנת 2021 של המכון לחקר הגליל במכללה האקדמית גליל מערבי שופך אור על הפערים החברתיים בישראל בין יהודים לערבים במחוז הצפון ובין מחוז זה למרכז הארץ.

במחוז הצפון חיים כ־1.4 מיליון תושבים, כלומר כ־16.8% מכלל האוכלוסייה. מתוכם יש יותר מ־700 אלף תושבים ערבים - כ־53% מכלל האוכלוסייה בצפון.

על פי הנתונים שמתפרסמים לראשונה ב"מעריב", ההכנסה הממוצעת של הרשות המקומית לנפש במגזר היהודי בעכו, במגדל העמק, בטבריה ובבית שאן נעה בין 7,500־9,000 שקל ברוטו בממוצע לשנת 2018־2019. זאת לעומת ממוצע הכנסה של הרשות המקומית לנפש בין 5,000־6,000 שקל ברוטו בלבד ביישובים הערבים שפרעם, עראבה, סכנין וטמרה.

אחוזי ההכנסות הכוללים מארנונה למגורים ומארנונה לעסקים במחוז הצפון עומד על 13% ו־12.7% בהתאמה, והם הנמוכים ביותר מבין המחוז. לעומת זאת, מחוז תל אביב, שהוא הראשון בהכנסות לשם השוואה, עומד על 31.3% הכנסות מארנונה למגורים ו־18.7% הכנסות מארנונה לעסקים.

זאת אף ששיעור השטחים בצפון למסחר בצמוד ליישובים השונים הוא הגבוה ביותר מבין שבעת המחוזות בישראל. הנתון מעיד בעקיפין גם על אפשרויות התעסוקה המעטות בצפון לעומת המרכז.

עם זאת, בנוגע להשקעות בחינוך, בתרבות וברווחה ברשויות הערביות, הדוח קובע כי התמיכה הממשלתית ביישובים הערביים במחוז הצפון בשנים 2018־2019 עמדה בממוצע על 70% מסך תקציבי הרשות השנתיים לעומת 40% ביישובים היהודיים.

אולם חרף ההשקעות המוגדלות שיעורי הזכאות לבגרות וכמות הסטודנטים ביישובים הערביים משקפים ירידה עקבית בהשוואה לשנים קודמות. לדוגמה, היישובים טמרה ושפרעם נמוכים ב־7% מממוצע הזכאות הארצי לבגרות.

בין הפתרונות האפשריים, שמציעים חוקרי המכון להעלאת ההכנסה הממוצעת לנפש במחוז הצפון, הגדלת ההקצאות הממשלתיות לרשויות המקומיות הצפוניות או מיצוי משמעותי של ההכנסות העצמיות שלהן בהכנסות ממפעלים ומפרויקטים ממשלתיים מקומיים בצפון במגוון תחומים.

בתחום החינוך ממליצים מחברי הדוח להגדיל את המשאבים המיועדים לתלמידים מהפריפריה לעומת תלמידי המרכז, ובהתאם לכך גם להוסיף להקצאות משרד החינוך עבור מפעלים חינוכיים ברשויות הפריפריה בכלל ובמחוז הצפון בפרט.

נוסף על כך, חוקרי המכון ממליצים לייצר מנגנון מתגמל לעיריות להעצמת מקורות הכנסה אזרחיים באמצעות הגדלה של הקצאות ממשלתיות ובמקביל עידוד הקמת מפעלים חדשים לאספקת שירותים חיוניים עבור תושבי הצפון.

ראש המכון לחקר הגליל פרופ' אסנת עקירב: "לאחרונה התחזקה קריאתם של ראשי הרשויות המקומיות לממשלה לאפשר להן יותר אוטונומיה ניהולית־תקציבית. בדוח יש מגוון המלצות העוסקות בדיוק בסוגיית ביזור הסמכויות לשלטון המקומי מתוך כוונה להגביר את המשילות ואת יכולת הרשויות המקומיות לספק שירות מיטבי לתושבים ולתושבות באזור הצפון כולו".