מדד המחירים לצרכן פרסם היום (רביעי) נתונים בנוגע לתזוזת המחירים בתחומים השונים. כמעט בכל התחומים חלה עלייה משמעותית במחיר, וספק אם התחזית לעתיד יכולה לספק אופטימיות כלשהי. בין התחומים לגביהם פורסמו הנתונים ניתן למצוא את תחומי הדיור, הפירות והירקות. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.6% בחודש שעבר. בשנה שחלפה בין חודש מאי 2021 לזה האחרון, על מדד המחירים לצרכן ב-4.1%. 

עליית המחירים המשמעותית בתחום הדיור מתבטאת בעלייה של 0.2% במדד שכר הדירה. גם במדד מחירי הדירות החדשות נרשמה עלייה משמעותית, כאשר בתקופה שבין מרץ ואפריל האחרונים חלה עלייה של 21.8% לעומת חודשים מרץ ואפריל אשתקד. 

מחירי הפירות הטריים עלו משמעותית ב-13.8%, גם בתחום ההלבשה וההנעלה נרשמה עלייה של 2.2%. תחום המזון התייקר ב-0.9%, תחום התרבות והבידור רשם עלייה של 0.8% ובתחום התחבורה נרשמה עלייה מעט קלה יותר של 0.5%.

תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.2% בחודש שעבר. בסך הכל, בשנה שעברה בין מאי אשתקד לזה האחרון, חלה עלייה במחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-15.0%.

עליות מחירים בולטות נוספות נרשמו בענף הציוד החשמלי עם עלייה של 3.7%. מחירי המכשור האלקטרוני ואופטי רשמו עלייה של 2% ומכונות וציוד עלו גם כן על פי הנתונים ב-2.3%. בנוסף, גם מוצרי הגומי והפלסטיק רשמו עלייה של 1.5% במחירים.

בתחומים שרשמו דווקא ירידה במחירים, ניתן למצוא את הירקות הטריים שרשמו ירידה של 0.7%. בנוסף, מוצרי הנפט המזוקק ירדו ב-1.9% ומחירי המתכות הבסיסיות עם ירידה מעט קלה יותר של 1.4%.