השלב הראשון בדרך לקבלת פטור ממס הכנסה הוא לקבל את אחוזי הנכות המינימליים המזכים בפטור. חשוב להבין כי אחוזי הנכות המזכים בפטור הינם אחוזי נכות רפואית בלבד ואחוזי נכות תפקודיים אינם רלוונטיים ללא קשר לשיעורם. במידה ולא נקבעו לך אחוזי הנכות המתאימים, ישנה אפשרות לגשת לוועדה מיוחדת של מס הכנסה אשר יושבת במשרדים של ביטוח לאומי. האחוזים המינימליים לזכאות לפטור הם:

  • 90% אחוזי נכות ומעלה אשר נקבעו בוועדה רפואית עקב מספר ליקויים.
  • 100% אחוזי נכות אשר נקבעו בוועדה רפואית עקב ליקוי יחיד.

מעבר לאלו, חולים ומחלימים ממחלת הסרטן ואנשים המחזיקים בתעודת עיוור או לקוי ראייה יכולים גם הם להגיש את הבקשה לפטור.

לאן מגישים את הבקשה לפטור ממס הכנסה?
לאחר שוועדה רפואית של ביטוח לאומי קבעה עבורך אחוזי נכות המזכים באישור פטור מס הכנסה יש למלא ולשלוח את הטופס הרלוונטי. טופס בקשה לפטור ממס שמספרו 1516 בליווי צילום של פרוטוקול הוועדה הרפואית יישלחו למשרדי פקיד השומה האחראי על אזורך. למעט נכויות אשר נקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי או הרשות לזכויות ניצולי שואה, על הפרוטוקולים המצורפים לבקשה להיות עותקים נאמנים למקור.

הגשת בקשה מקוונת לחולים ומחלימים ממחלת הסרטן
הודות למיזם גל ירוק, חולים ומחלימים ממחלת הסרטן יכולים להגיש את הבקשה לפטור ממס הכנסה בצורה מקוונת. הגשת הפטור נעשית דרך האתר של המיזם ויש לצרף אליה עותק דיגיטלי של פרוטוקול הוועדה הרפואית. את העותק ניתן למצוא באזור האישי של אתר הביטוח הלאומי.

כיצד מממשים את הזכאות לפטור ממס הכנסה?
לאחר אישור הפטור על ידי פקיד השומה הקרוב ביותר לאזור המגורים שלך, ישנם מספר אישורים שיתאפשר לך לקבל. במקרים בהם הזכאות היא לצמיתות ויש לך הכנסה רק ממקור אחד, פקיד השומה יספק לך אישור כללי אשר תקף למספר שנים. כאשר מדובר בפטור זמני מתשלום מס או בזכאי שיש לו מספר מקורות הכנסה, יש לבקש מפקיד השומה אישור על פטור מניכוי מס במקור למעסיקים או למשלמים. את האישורים יש למסור למשלמי הקצבה או למעסיקים.

דרישת החזרי מס רטרואקטיבית
אנשים אשר נמצאו כזכאים לפטור ממס הכנסה על בסיס נכות רפואית יכולים לדרוש החזרי מס מהיום בו התחילה הנכות. ההחזרים הרטרואקטיביים יכולים להצטבר לסכומים משמעותיים ביותר וניתן לדרוש אותם עד לתקרות הפטור הרלוונטיות לכל שנת מס ועד לשש שנות מס לאחור. בכדי לדרוש את ההחזר יש להגיש בקשה מיוחדת לרשות המיסים אליה יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים.

פטור משתלום מס על פירעון קופות גמל
משיכת כספים מקופת הגמל לפני מועד הפירעון מחויבת, על פי חוק, בתשלום מס הכנסה בגובה של 35%. פטור מתשלום מס הכנסה במקרים של פירעון קופת גמל לפני הזמן מגיע לאנשים אשר נקבעו להם 75% אחוזי נכות רפואית ומעלה. מעבר לכך שהפטור מאפשר להשתמש בכספים הנמצאים בקופת הגמל, הוא יכול לחול גם על קרובי משפחתם של הזכאים. בכדי לקבל את הפטור יש למלא את הטפסים המתאימים ולהגיש אותם למשרד פקיד השומה הקרוב ביותר לאזור מגורייך.

המשך טיפול בבקשה במקרה של פטירה
לאחר שהחלה בקשה לקבלת פטור ממס הכנסה על בסיס נכות רפואית, הטיפול בבקשה נמשך גם במקרים של פטירה. במקרים כאלו, היורשים יהיו זכאים לדרוש החזרי מס רטרואקטיביים על פי תקרות המס והתקופה בה החלה הנכות. חשוב לציין כי הפטור לא יחול על הכנסות אשר הגיעו לאחר הפטירה.

בשביל הזכויות בע"מ – שירות שיבטיח שהדרך לקבלת הפטור לא תישחק אותך
לאחר שנים רבות של ניסיון בליווי אנשים בתהליכי מיצוי זכויות, אנחנו יכולים להציע לך את השירות האידיאלי בדרך לפטור ממס הכנסה. מעבר לכך שאנו לא נגבה ממך תשלום עד לרגע קבלת הפטור, השירות שלנו הינו שקוף לחלוטין ורלוונטי לכל שלבי התהליך. עכשיו זה הזמן שלך להשאיר את פרטי ההתקשרות שלך באתר או ליצור איתנו קשר ולקבל את העזרה שיש לך בה צורך בדרך למימוש הזכויות שלך.