158,407 יחידות דיור אושרו על ידי לשכת התכנון ברמה הארצית והוועדות המחוזיות והמקומיות לתכנון ובנייה במהלך שנת 2022, כך מסר אתמול מינהל התכנון, שהציג את סיכום הנתונים. מהדו"ח עולה כי 149,407 מיחידות הדיור אושרו במוסדות התכנון המחוזיים והארציים ו-8,614 דירות אושרו במוסדות התכנון המקומיים, אשר אישורן התאפשר הודות לתוכניות המתאר הכוללניות, שאושרו בוועדות המחוזיות בשנים הקודמות.

עוד עולה מהנתונים, כי כ-66 אלף יחידות דיור אושרו במסגרת תוכנית עירונית, מתוך סך הדירות, אשר אושרו במוסדות התכנון המחוזיים והארציים. בנוסף ליחידות הדיור, מינהל התכנון קידם במהלך 2022  תוכניות לתשתיות, לתחבורה ואנרגיה מתחדשת, ושמירה על מעמד השטחים הפתוחים. עוד עולה מסיכום הנתונים, כי בשנת 2022 הוכרזו 34 אתרים כשמורות טבע וגנים לאומיים חדשים. במינהל התכנון ציינו כי נשבר שיא ההכרזות השנתי מאז נחקק חוק "גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומים ואתרי הנצחה" בשנת 1963. 

עוד עולה מסיכום הנתונים, כי במהלך 2022 קודמו תוכניות למסופי תחבורה וחשמול אוטובוסים, קווי רכבות, תכנון מפורט לביצוע של קווי רכבת קלה במטרופולין ירושלים וגוש דן, וכן נמשך קידום פרויקט המטרו על כלל התוכניות הנכללות בו. בנוסף, בשנת 2022 אושרו 32 תוכניות למתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים. 

בתוך כך, הות"ל המליצה לאישור הממשלה על 15 תוכניות, בהן ארבע בתחום דרכים ומסילות, שלוש בתחום הסעת המונים ותחבורה ציבורית ושלוש בתחום אנרגיה מתחדשת. המועצה הארצית לתכנון ובנייה דנה ב-101 תוכניות מתאר ארציות ומחוזיות, הומלצו לאישור הממשלה שמונה תוכניות מתאר ארציות (תמ"א) ואושרו 19 תוכניות מתאר מחוזיות (תמ"מ).

"שנת 2022 היתה שנת שיא בתחום רבים: במספר יחידות הדיור, בהתחדשות עירונית ובמספר שמורות הטבע והגנים הלאומיים. לראשונה הפך מינהל התכנון לגוף יוזם תוכניות להתחדשות עירונית, זאת כדי לחדש את הערים, להגדיל את היצע יחידות הדיור ולשמור על השטחים הפתוחים", ציין מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח – "שנת 2023 תמשיך את המגמה החיובית של השנה החולפת,כשהמטרה לאשר אף יותר יחידות דיור משהשנה החולפת. זאת, לצד קידום התוכנית האסטרטגית לתשתיות".

לדבריו, השנה הוקמו שני אגפים ייעודיים במינהל התכנון לנושא ההתחדשות העירונית ואגף רישוי לייעול וקיצור בירוקרטיה בהליכי הרישוי".