בין השנים 2013 ל-2022 גדל שיעור הדירות המושכרות מתוך כלל יחידות הדיור, מ-24.3% ל-28.1%. במהלך שנים אלו, נוספו לשוק כחצי מיליון דירות, וביולי 2022 הסתכם מספר יחידות הדיור בישראל ב-2.85 מיליון דירות. נתונים חדשים שפירסמה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מציגים נתונים על דירות בישראל בפילוח לפי בעלות, שכירות ודיור מוגן.

כאמור, בישראל כ-2.85 מיליון דירות/יחידות דיור למגורים. מתוכן, 2.03 מיליון דירות הן בבעלותף והן מהוות 71.3% מכלל הדירות. כ-803 אלף דירות הן בשכירות (28.1% מהדירות) וכ-17 אלף דירות הן בדיור המוגן הפרטי (0.6%).

בשנים 2022-2013, קצב הגידול הממוצע השנתי במספר הדירות בשכירות עמד על 3.4%, והוא עולה על קצב הגידול הממוצע השנתי של כלל הדירות – 1.9%. לפי הנתונים שפורסמו, 77.9% מהדירות בשכירות מושכרות על ידי אנשים פרטיים, 7.3% על ידי חברות לדיור ציבורי, 5.2% על ידי חברות, 5.0% על ידי קיבוצים ומושבים, ו-1.4% על ידי גורמים אחרים, בעוד שלא ידוע מידע על ה-3.2% הנותרים.

בשנת 2022, כ-2.6 מיליון דירות היו בעיריות ובמועצות מקומיות, מתוכן 1.86 מיליון דירות בבעלות ו-732.2 אלף דירות בשכירות (28.1%). במועצות אזוריות היו כ-248.2 אלף דירות, מתוכן 176.7 דירות בבעלות (71.2%) ו-70.6 דירות בשכירות (28.5%).

בשנים 2022-2013 חלה ירידה באחוז הדירות בבעלות, מ-75.2% ל-71.3%, ואחוז הדירות בשכירות עלה בהתאם מ-24.3% ל-28.1%. בתוך כך, בשנים אלו קצב הגידול הממוצע השנתי של מספר הדירות בשכירות עמד על 3.4%, ועלה על קצב הגידול הממוצע השנתי של כלל הדירות – 1.9%. במספר הדירות השכורות חלה עלייה של 40.3% לעומת עלייה של 20.9% בסך הדירות הרשומות במרשם הדירות והמבנים.

שוק הנדל''ן (צילום: אבשלום ששוני)
שוק הנדל''ן (צילום: אבשלום ששוני)

איפה גרים?

האחוז הגבוה ביותר של דירות בשכירות נמצא במחוז תל אביב (38.9%), והנמוך ביותר – במחוז הצפון (19.9%). ערים בולטות באחוז גבוה של דירות בשכירות הן: תל אביב-יפו (49.7%), חריש (45.4%) וגבעתיים (40.2%). 

בשנת 2022 מספר הדירות בשכירות בתל אביב-יפו דומה למספר הדירות בבעלות בעיר. כמו כן, בשנת 2022 עמד מספר הדירות בדיור הציבורי על 61.1 אלף דירות (47.6 אלף דירות ועוד 13.5 אלף דירות בדיור המוגן הציבורי), לעומת 67.1 אלף דירות בשנת 2013 (56.5 אלף דירות ועוד 10.6 אלף דירות בדיור המוגן הציבורי). כמו כן, בשנים 2022-2013 נגרעו ממלאי הדיור הציבורי כאלף דירות בממוצע מדי שנה.

יותר ממחצית מהדיור הציבורי נמצא במחוז הדרום (36.2%) ובמחוז הצפון (19.4%). בשנים 2022-2021, ב-15.0% מהדירות בשכירות התחלפו השוכרים. בחיפה, בבאר שבע ובתל אביב-יפו שיעור הדירות שבהן התחלפו שוכרים גבוה יחסית. בנוסף, בערים הגדולות, שבהן 100 אלף תושבים ויותר, נמצא כי במבנים עם 20-11 דירות אחוז השכירות הוא הגבוה ביותר (35.2%), לעומת 14.6% בלבד במבנים קטנים שבהם 2-1 דירות.

מי מחזיק בדירות ומי ושוכר?

29.4% מהדירות שבהן המחזיקים הם יהודים, הן בשכירות, 11.8% מהדירות שבהן המחזיקים הם ערבים ו-62.2% מהדירות שבהן המחזיקים הם אחרים. ככל שקבוצת הגיל גבוהה יותר, חלקם של המחזיקים בדירות בבעלותם עולה, וחלקם של המחזיקים בדירות בשכירות יורד. בשנת 2021, אחוז הדירות בשכירות בישראל עמד על 27.4%. לשם השוואה, במדינות האיחוד האירופי האחוז הממוצע של משקי הבית המתגוררים בשכירות היה כ-30.1%.