השופטת נועה גרוסמן הורתה הערב (ראשון) על פתיחת הליכי חדלות פירעון בכל הנוגע לחברת הנדל"ן רום כנרת. השופטת נענתה לבקשתם של הנאמנים, לצו פתיחת הליכים. כזכור, עובדי החברה הגישו בקשה לצו פתיחת הליכים נגד החברה ביום שישי בשבוע שעבר. 

מנימוקי הבקשה עולה כי היות וכבר בית המשפט נתן החלטה לצו פתיחת הליכים שהוגשה על ידי קבוצת נושים, והיות ודבר ההחלטה על פתיחת ההליכים פורסמה בפומבי, גם באתר הפרסומים של משרד המשפטים וגם בכלי תקשורת רבים, ועל מנת שעובדי החברה יוכלו לממש, ללא דיחוי, את זכויותיהם אל מול הביטוח הלאומי, מתבקש בית המשפט לתת צו פתיחת הליכים בעניין החברה ללא צורך בדיון נוסף בעניינה. 

בין נימוקי הבקשה נטען כי החברה עצמה הסכימה לפתיחת ההליכים נגדה, אך הביעה את רצונה להמשיך לנהל את החברה באמצעות הנהלתה הנוכחית, אך לדיון בבקשתה זו הגיעה החברה כשבעל השליטה בה כלל לא נמצא בארץ.  בבקשה צוין, כי נתבקשה רשותו של עו"ד אילון בריל, בא כוח הממונה על חדלות פירעון במחוז תל אביב במשרד המשפטים, וזה לא התנגד לבקשה.

השופטת גרוסמן קיבלה את הבקשה במלואה וכתבה: "על פי הבקשה שהוגשה לבית משפט זה, לאחר שהוכח להנחת דעת כי החברה חדלת פירעון. ולאחר שלא הוגשה כל התנגדות לבקשה – אני מורה בזאת על פתיחת הליכי חדלות פירעון בכל הנוגע לחברה לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018 (להלן: החוק). עוה"ד אהוד גינדס ושי מילוא אשר התמנו כנאמנים זמניים לחברה, פעלו במסגרת הסמכויות שניתנו להם לפי ההחלטה מיום 23.08.2023. דו"ח ראשון יוגש תוך המועד שקבעתי שם. בשלב זה ישיבת יום 19.9.2023 תישאר על כנה ללא שינוי".

עורכי הדין גיא סרוסי ואוריאל זעירא: "אנו מברכים על החלטתה של השופטת, ועל ברכת הדרך שנתנו לכך הנאמנים הזמניים ובא כוחו של הממונה על הליכי חדלות פירעון במחוז תל אביב במשרד המשפטים. דאגתנו העיקרית כעת, היא לאתר להיכן הוזרמו למעלה ממאה מיליון שקלים שנאלמו מקרן הנאמנות של מגדל 5 בפרויקט סי-טאואר, ולהחזיר את מלוא הכספים לחברי הקבוצה".