פרסום ראשון: קבוצת זוכי במחיר למשתכן בשכונת ארנונה בירושלים הגישה לבג"ץ בקשה לעיכוב הליכים ולהצטרף כצד להליך הפשרה המתנהל בבג"ץ בין הקבלנים למדינה בעניין התיקון לחוק המכר שמצמצם את ההצמדה למדד תשומות הבניה.

כזכור, לאחרונה הוגש לבג"ץ הסדר פשרה בנוגע לפרויקטי הדיור בתוכניות הממשלתיות, בסכסוך העוסק בחוק המגביל את שיעור ההצמדה למדד תשומות הבנייה שאותו רשאים הקבלנים לגבות מרוכשי הדירות. במסגרת הסכם הפשרה בין התאחדות הקבלנים והקרן לעידוד הבניה לבין הכנסת, שר השיכון, שר המשפטים ומועצת מקרקעי ישראל עתידים הקבלנים להרוויח מאות מיליוני שקלים שישולמו מכספי הרוכשים ומקופת אוצר המדינה. כתוצאה מך, כל רוכש דירה שחל עליו ההסדר, ייאלץ להיפרד מסכום של 8,000 ש"ח.

בבקשה, שהוגשה על ידי עו"ד מאיר נקי, נטען כי יש לעכב את ההליכים ולא לתת תוקף של פסק דין להסכם הפשרה מכיוון שמדובר ב"מחטף" הפוגע בזכותם החוקתית לקניין וכי הפגיעה איננה אומדת בתנאי פסקת ההגבלה.

עו''ד מאיר נקי (צילום: אבישג שאר ישוב)
עו''ד מאיר נקי (צילום: אבישג שאר ישוב)

בנוסף, נקי טוען כי הפסיקה קובעת שהסדר הפשרה צריך להיקבע בחקיקה ראשית ולא במסגרת הסדר פשרה בבית המשפט. לבסוף טוען עו"ד מאיר נקי כי הסעיף אותו חלק מהקבלנים הכניסו לחוזה המכר של המבקשים המחייב אותם להישמע להוראות הסכם הפשרה מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד וכי לאף אחד מהמבקשים לא ניתנה האפשרות לשנות תנאי מתנאי החוזה וכל החוזים נחתמו תחת אילוץ וחשש של הרוכשים שיאלצו לוותר על רכישת הדירה אם לא יחתמו על החוזים כפי שהם. בהקשר זה ציין עו"ד מאיר נקי כי מדובר בהתנאה על חוק המכר דירות המהווה חוק קוגנטי ועל כן ההתנאה בטלה.