היסטוריה באשדוד: הוועדה המחוזית דרום החליטה לאשר למתן תוקף את תוכנית מתחם "הסוהו" באשדוד, המשנה כ-65 דונם של אזור תעשייה לאזור מעורב שימושים שישלב אלף חידות דיור, תעסוקה, מסחר ומבני ציבור. 

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה דרום למתן תוקף את תוכנית מתחם "הסוהו" באשדוד, כחלק מהמגמה לשנות את אזור רובע קריית איתנים מאזור תעשייה לאזור מעורב שימושים, הכולל מגורים, תעסוקה, מסחר ומבני ציבור. מדובר במהלך ראשון מסוגו שיכניס מגורים, תעסוקה ומסחר בבנייה מרקמית ומגדלים בגובה של עד 30 קומות לאחד האזורים המוזנחים של העיר.

המשמעות היא, כך לפחות על פי חזון העירייה, שהאזור הצפוני של אשדוד - שגבולותיו הם שדרות בן גוריון מדרום, רחוב הרצל ממערב, רחוב בני ברית ממזרח וכביש 41 מצפון - ישנה את פניו ויהפוך לרובע מעורב - ל"סוהו" של אשדוד.

התכנית כוללת הקמת אלף יחידות דיור שייבנו ב-16 מבנים בני 6-30 קומות. מכלל יחידות הדיור בתוכנית, כ-660 יוקצו עבור דירות קטנות (עד 75 מ"ר). הוועדה הותירה בידי היזם אפשרות לצמצם את כמות יחידות הדיור תוך הגדלת שטחן הממוצע.

בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת כ-17,000 מ"ר עבור מבני ציבור, וכ-116,700 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה שישולבו בחזיתות הבניינים, וב-3 מתחמים שונים ברחבי המתחם. בנוסף, במסגרת התוכנית יוקצה שטח של 7 דונם לטובת בית ספר.

האדריכל עמי שנער שותף במשרד האדריכלים מן-שנער: "המיוחד בתכנית הסוהו זה שלראשונה יהיה שילוב שימושים בין בנייה מרקמית, מסחר, חנויות עם רבי קומות בשורה פנימית, לצד מרחב ציבורי - גן שכונתי, בית ספר וגני ילדים בקומת הקרקע. הפרויקט כולל גם ארבעה מגדלי משרדים מעל קומה מסחרית עם חזית משרדית בדופן הגן הציבורי.  וכך במגרש תעשייה לשעבר שהפך מסחרי מוקמת כעת מיני עיר ומהפך באזור התעשייה של אשדוד".