ירידה חדה בהיצע הדירות להשכרה ברחבי הארץ בין ינואר לפברואר, לצד התייצבות במחירים. כך עולה מנתוני חברת הפינטק WeCheck שמבוססים על חוזי שכירות של עשרות אלפי דירות ברחבי הארץ. נכון לפברואר, שיאניות המחירים מקרב הערים הגדולות הן תל-אביב, הרצליה וירושלים. בתחתית הרשימה נמצאות באר שבע, חיפה ואשקלון. העיר עם ההתייקרות החדה ביותר היא באר שבע שרשמה עלייה של 2.8% במחיר השכירות הממוצע בחודש אחד. היצע הדירות להשכרה בישראל ירד בחדות בין ינואר לפברואר, כ-18.4% בממוצע ארצי.

מנכ"ל WeCheck רמי רונן: "לאחר מספר חודשים של עלייה בהיצע הדירות אנחנו רואים היפוך מגמה מחודש ינואר עם ירידה בהיצע הדירות המוצעות להשכרה, כאשר בתל-אביב יש ירידה שקרובה ל-20%. למרות זאת, היצע הדירות להשכרה גדל בהשוואה לפברואר אשתקד, עם פערים דו ספרתיים חדים בערים הגדולות. בתל-אביב, לדוגמה, היצע הדירות להשכרה ירד בין חודש ינואר לפברואר, אך קפץ בשיעור של כ-44% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהיצע מובילה גם להתייצבות מחירי השכירות. לאחר תקופה של ירידות מחירים ממושכות מחודש לחודש, חודש פברואר מתאפיין בירידת מחירים מתונה יותר של פחות מאחוז ברמה הארצית. 

במבט קדימה, אנו צופים שהמחירים ישמרו על מגמת יציבות עם נטייה לעליות מחירים שיתגברו לקראת חודשי הקיץ. אנחנו מניחים שגם ההיצע יקטן, דבר שייצור קיץ יותר קשה לשוכרים, זאת בהנחה וישראל לא תיכנס למערכה אזורית משמעותית בלבנון, שתשנה מהיסוד את התנהגות השוק", ציין רונן.